Min tro


- Hva betyr troen for deg i din hverdag? - Hva gjør du for å holde troen levende og når er det vanskelig å tro?

Dette er spørsmål vi stiller i denne spalten. Tro oppleves ulikt og leves ut på mange måter.
Noen har vært kristne så lenge de kan huske, andre har kanskje nettopp tatt et valg om å tro.
Vi håper denne spalten vil inspirere deg til å utforske egen tro!