Gudstjenesten

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling og finner sted hver søndag - enten om formiddagen eller ettermiddagen. 

Vi ønsker at gudstjenestene skal være en møteplass der vi kan komme nærmere både Gud og hverandre.

Skien baptistkirke er både en flergenerasjonsmenighet og en menighet med flere nasjonaliteter. Vi ønsker at gudstjenestene skal gjenspeile det. Vi har tolkesett som brukes ved behov.

Gudstjenestene er enten kl. 11.00 eller kl. 17.00. Om sommeren erstattes disse av de noe mer uformelle «Sommersøndagene» kl. 18.00. På hjemmesiden vår finner du riktig klokkeslett for hver uke.

Variert innhold
Kommer du til våre gudstjenester over en periode, vil du oppleve en variasjon i innhold og uttrykksformer.

På noen gudstjenester er for eksempel alle barna tilstede under hele gudstjenesten, ungdommene kan ha ansvaret for en gudstjeneste, vi kan ha temagudstjenester, eller det kan være en helt «ordinær» gudstjeneste. Noe av det du vil kjenne igjen er blant annet sang og musikk, tale, intervjuer, drama, bønnevandring og forbønn, men også kirkelige handlinger som barnevelsignelse, konfirmasjon og dåp.

De søndagene som barna ikke er med på hele gudstjenesten, samles de til søndagsskolen BALUBA eller kirkekino.

Gi troen videre
Målet med gudstjenesten er uansett det samme: å formidle Guds godhet til oss. Vi er elsket og tilgitt. Derfor ønsker vi å rette takken og æren til Han.

På samme måte som gudstjenestene er med på å gi troen videre, utfordres og inspireres vi også til å gi troen videre til andre mennesker – de viktigste som fins.

Kirkekaffe
Etter gudstjenesten inviteres du til kirkekaffe i underetasjen og en uformell og hyggelig prat over en kopp kaffe og kake, kveldsmat eller noe annet å bite i.

Alle er hjertelig velkomne til våre samlinger!

 

Image