Min tro: Ingrid Eikland

Styrke og trygghet er nøkkelord for hva troen betyr for meg i min hverdag, sier Ingrid Eikland.

Hva betyr troen for deg i din hverdag?

-Jeg kan kjenne på å være svak, usikker, frustrert, sinna, lei meg og føle meg urettferdig behandlet, men når jeg vender meg til Gud og ber, og noen ganger trygler Gud om styrke, føler jeg meg sterkere til å takle ulike situasjoner. Det å ha erfart Guds kraft i dette gir meg den tryggheten jeg trenger.

Hvordan kom du til tro, og hva førte deg dit?

-Jeg er vokst opp i en kristen familie og troen var en naturlig del av oppveksten. Men jeg ville og måtte ta et eget valg. For meg ble dåpen en fin markering på at jeg ønsket å leve livet mitt sammen med Jesus.

Hva gjør du for å holde troen levende?

-Jeg prøver å koble Gud på i mye av det jeg gjør i hverdagen. Ber for de mest banale og ofte uviktige tingene, og ikke minst for de viktige tingene.

Hvordan påvirker tilhørighet i en menighet troslivet ditt?

-Å være engasjert i menigheten utfordrer meg, samtidig som det er her jeg lærer og får trygghet og bekreftelse på troen min.

Er det tider det er vanskelig å tro?

-Jeg har enda ikke opplevd noe som har tatt fra meg troen på Gud, men jeg lurer på noen ganger hvor Gud er, om han snart skal svare meg, det skjer ganske ofte… Jeg kan til og med være dypt uenig med Gud, men det har ikke tatt fra meg troen på en kraft som er mye, mye større enn meg.

Kan du dele et bibelvers eller avsnitt i Bibelen som betyr mye for deg?

-Salme 25; 4-5: «Herre la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier! La meg få vandre i din sannhet, lær meg. For du er min Gud, min Frelser! Til deg setter jeg alltid mitt håp.»