Misjon

Skien baptiskirke ønsker å gjøre en forskjell og støtter baptismenigheter i flere land.

Evangelisering i Bas Uele i DR Kongo

Prosjektet består i evangelisering og undervisning i Bas Uele-regionen i nordlige DR Kongo. Dette er et fjerntliggende område langt fra hovedstaden Kinshasa. Her hvor jungelen går over til savanne, i det innerste av Afrika, startet Det norske Baptistsamfunn arbeid i 1920. I dag er det en aktiv kirke, Communauté Baptiste de Congo Nord (CBCN), med 350 menigheter og 30.000 medlemmer.

Nye menigheter
Den lokale kirken CBCN har fokus på menighetsplanting. I løpet av de siste årene har de plantet menigheter i ulike områder, slik som på veien mot Kisangani. Området som kirkesamfunnet dekker er stort, og nå står nye områder i jungelen for tur til å motta menighetsplantinger.

Vår støtte
Skien baptistkirke støtter opp om pastorer og evangelister som arbeider rundt om i menighetene. I tillegg underviser de menighetsrådene og ungdomslederne i de forskjellige menighetene, samt avholder evangeliseringskampanjer. 

Flere samarbeidspartnere
Samarbeidet skjer via Det norske Baptistsamfunn og består både kirkebyggende og bistandsfokuserte aktiviteter. Prosjekter som er finansiert via NORAD er helse, skole, kvinners rettigheter og spare- og lånegrupper. Aktiviteter uten offentlig støtte er pastorskolen, evangelisering og kristen fostring, og CBCNs administrasjon.

Image

Menighetsarbeid i Kwee Lay i Myanmar

Image

Alle flyktningene fra Burma har endret oss som menighet. I samarbeid med Det norske Baptistsamfunn ønsker vi derfor å bidra overfor flyktninger fra Burma, eller Myanmar som landet offisielt kalles.

Et stort baptistsamfunn
Myanmar Baptist Convention er et av de største baptistsamfunnene i verden med 1 million medlemmer. Imidlertid er situasjonen vanskelig for mange, grunnet det brutale styret til landets militærjunta. Mange har mistet håpet om en framtid i Burma og har flyktet, men det er fortsatt mange kristne og store kirker i fjellprovinsene Chin, Kachin og Karen.

Menighetsarbeid i Karenstaten
Karenfolket er blant minoritetene som har erfart at militærstyret ikke er på deres side. På grunn av den væpnete konflikten med juntaen i mange år, er mange karenere internt fordrevne i sitt eget hjemland eller i flyktningleire i Thailand. Mange lever i fattigdom, de opplever brudd på menneskerettigheter, diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Skien baptistkirke støtter menighetsarbeidet i Kwee Lay i Karenstaten blant dem som er igjen i landet.

Menighetsplanting i Sierra Leone

Misjonsprosjektet i det nordlige Sierra Leone består av menighetsplanting, samt en betydelig oppgradering av helse- og skoletilbudet.  Arbeidet foregår via Det norske Baptistsamfunn, som samarbeider med Baptist Convention of Sierra Leone (BCSL).

Kirkeplanter
Philip Kamara er utsendt som kirkeplanter i Tonko Limba i Kambia-distriktet, som ligger like ved grensa til Guinea. Dette er et fjerntliggende område med islamsk befolkning. Det krever mye å arbeide i et slik område, men det er samtidig store forventninger til arbeidet.

Philip Kamara har vært i dette området siden midten av november 2009. Det er innkjøpt en motorsykkel, slik at han kan reise rundt og besøke landsbyene. Siden 2014 har det også vært et spesielt fokus på å forebygge og yte hjelp i forbindelse med ebola.

Image

Relasjonsbygging i Ogre i Latvia

Image

I mange land i Øst-Europa er det sosiale utfordringer etter kommunismens fall for mer enn en generasjon siden. Skien baptistkirke har utviklet et samarbeid med Ogre baptistmenighet om diakonalt arbeid og menighetsutveksling.

Tabitasenteret
Det diakonale arbeidet tar utgangspunkt i Tabitasenteret. Senteret er startet opp for å hjelpe fattige familier i Ogre i Latvia, og blir ledet lokalt i Latvia av Mudite Mardoka gjennom organisasjonen NOGE.

Målet er å forankre et lokalt engasjement i arbeidet på Tabitasentret gjennom den lokale baptistmenigheten, noe som vil utgjøre en betydelig forskjell i lokalsamfunnet.

Menighetsplanting i Libanon

Skien baptistmenighets nyeste kirkeplantingsprosjekt er med Maher El Atrach. Han startet i januar som kirkeplanter i landsbyen Ein Onoub oppe i åsene utenfor Beirut i Libanon. Hele familien, som består av kona Kholoud og 3 barn, er engasjert i menighetsplantingen.

Maher ble kristen for 9 år siden etter å ha oppvekst i en druserfamilie. Druser er å betrakte som en egen religion, og ikke en retning innen islam, selv om de er preget av tradisjonen i den islamske sjia retningen. Historien var så konfliktfylt at bestefaren til Maher ble drept av en kristen gruppe, og de overleverte aldri liket til familien. Maher møtte misjonærer som barn og de underviste barna i landsbyen under et tre. Etter han ble kristen besøkte han og skapte kontakt med flyktninger i Bekaadalen. Samtidig med menighetsplantingen holder han på med teologistudier ved Arab Baptist Theological Seminary i Beirut.

Tilbakemeldingene på menighetsplantingen er oppmuntrende. Den nystartede menigheten har allerede så stor oppslutning at de trenger mer plass for å ivareta barne- og ungdomsarbeidet. Maher El Atrach nyter stor respekt blant druserne, og det er viktig når menighetsplantingen skal få innpass i lokalsamfunnet.

Image

Nødhjelp til Sør-Sudan

Image

Sør-Sudan er verdens yngste nasjon, men har siden selvstendigheten i 2012 vært preget av uroligheter.

Sammen med vår vennskapskirke Faith Evangelical Baptist Church-South Sudan ytes det nødhjelp til fattige flyktninger, som har blitt internt fordrevet i eget land.

Mange av flyktningene bor i slitte leirer. Håpet om fred og muligheten til å flytte hjem til landsbyen er fortsatt til stede. Det er også mange foreldreløse barn som er inkludert i arbeidet.

Nødhjelp til Ukraina

Krigen har igjen nådd Europa og Ukrainas befolkning er på flukt fra den verste militære aggresjonen siden andre verdenskrig.

Baptistssamfunnet i Ukraina har åpnet 600 kirker og regionale senter for å hjelpe mennesker på flukt. Det er flere tusen medlemmer av baptistkirkene som hjelper flyktningene lokalt i Ukraina, og i nabolandene Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Moldova.

Arbeidet koordineres sammen med European Baptist Federation og Baptist World Alliance.

Image