Barn

Vi ønsker at alle uansett alder skal få muligheten til å ha en levende tro på Jesus gjennom hele livet. Barn og unge er en verdifull del av kirka vår. Det er viktig for oss å skape møteplasser der barn og unge kan bli kjent med Jesus og  ha fellesskap med hverandre.

Baluba

Søndagsskole 3-12 år

Baluba er søndagsskolen for barn i alderen 3-12 år. Vi ønsker at barna skal bli kjent med Jesus og hverandre, og vi ønsker å gi barn i alle aldre et tilbud under søndagens gudstjeneste.

Tid og sted:
Under de fleste gudstjenester formiddag eller ettermiddag.

Dette skjer:
På Baluba har vi undervisning, lek og aktivitet og til slutt samles vi til et koselig måltid. Når barna kommer til kirken, kan de først registrere seg og få et navn- og oppmøtekort. Barna deltar på gudstjenesten i ca. et kvarter før søndagsskolen samles i grupper i ulike aldre: 3-6 år, 1.–4.trinn og 5.-7.trinn. I skolens ferier er det ikke Baluba, men kirkekino der vi ser film og får popcorn. Det er altså alltid et tilbud til barna under gudstjenestene i kirken.

Kostnader: Årlig kontingent er kr 50,-

Lurer du på noe?
Birgit Andersen, tlf. 95946342

Image

Logos

Barnekor 1.-4. trinn
jente sitter smilende på korøvelse

Logos er et barnekor for barn som går i 1.-4. trinn. Vi synger, leker, har utlodning og andakt. Vi legger vekt på å ha det gøy og bli kjent med hverandre.

Tid og sted:
Torsdag i ulike uker, kl.17.00-18.30
Skien Baptistkirke, i kirkesalen oppe.

Dette skjer:
Øvelsene begynner oppe med sang, opprop, lek og andakt. Den siste halvtimen går vi ned på et rom i underetasjen og hygger oss med lek, snacks og utlodning.

Vi synger på Alle Sammen-gudstjeneste ca. 2 ganger i semesteret. I løpet av et år har vi gjerne en øvelsesdag med eller uten overnatting i kirken, og vi deltar som regel på  Barnegospelfestivalen i Kragerø (BGF) hver høst.

Kostnader: Kontingent for et skoleår er kr. 200,-

Lurer du på noe?
Birgit Andersen, tlf. 95946342

Tweens

Alle barn 5.-7. trinn

Tweens er et tilbud for barn i alderen 5.-7. klasse på fredagskvelder. Vi legger vekt på å skape vennskap og ønsker å formidle Jesus videre. 

Tid og sted:
Fredag kl. 18-20
Underetasjen i Skien Baptistkirke

Dette skjer:
Felles lek, konkurranser og spill
Andakt og bønnebok
God tid til samtale
Noe godt å spise
Vi drar også på turer

Kostnader: Årlig kontingent kr 50,-

Alle barn er hjertelig velkommen uavhengig av tilknytning til kirken eller ikke!

Lurer du på noe?
Kari Sæthre, tlf. 995 91 714

 

Image
Image

Skien Soul Children er for deg som er glad i å synge og går i 5.-10. klasse. Et kor som passer for alle!

Vi har også Skien Soul Teens for de som går i 10. klasse og oppover.

Tid og sted:
Torsdag i ulike uker, kl.18.10-19.50
Skien baptistkirke, i hovedsalen oppe. Hovedinngang mot byen.

Dette skjer:
Øvelser med sang, andakt, mat og prat
Soul Church. Vi arrangerer gudstjeneste 1-2 søndager i halvåret
Korturer og festivaler
Sangoppdrag

Kostnader:
Halvårskontingent kr 200,-
Utgifter til turer og festivaler (ikke obligatorisk)

Noe å glede seg til
Kortur til Ålgård i april og ellers sang på Soul church, vårkonsert og landsmøte i Skien.

Du får god anledning til å bli kjent med jevnaldrende og vil bli tatt godt imot av ungdommer og et lederteam med mange voksne.

Lurer du på noe?
Stian Taranger, tlf. 95 28 72 66