Kontakt

Stab

Image

Agnar Sæli

Pastor

Image

Birgit Andersen

Barne- og familiePastor

Image

Stian Taranger

musikkpastor

Image

Christian Sølyst

Ungdomsarbeider

Kontaktinformasjon

BEsøksadresse

Skien baptistkirke
Herman Baggersgt. 1-3
3717 Skien

Epost

Epost - Omsorgstjeneste

Epost - Bli med i bibelgruppe

UTVALGSLEDERE


Strategi: Jan Sæthre

Eiendom: Jarle Stensbøl

Familie: Ingrid Eikland

Tjeneste: Harald Dønnestad

Økonomi: Olaf Andresen