Om oss

Vi ønsker å være en levende og aktiv menighet hvor alle kan finne felleskap og en oppgave å trives med. Vi er landets eldste baptistkirke  og er en menighet for alle generasjoner. 

Hva kjennetegner det å være baptist?

Å være baptist er først og fremst å være en kristen. Vi tror på den treenige Gud, på Jesu oppstandelse, på bibelen som Guds inspirerte ord og at vi gjennom troen på Jesus mottar frelse og Den Hellige Ånds gave. Og vi ser på andre kirkesamfunn som våre kristne søsken.

Samtidig har vi noen særtrekk som gjør at vi kalles baptister. Baptist betyr døper og i en baptistkirke skjer dåp på dåpskandidatens egen tro og bekjennelse. Det å være baptist har gjennom historien vært vanskelig, baptister har både blitt forfulgt og motarbeidet, det gjør at trosfrihet og ytringsfrihet er menneskeretter vi som baptister setter høyt. Som kirke er vi organisert på den måten at vi er selvstendige og demokratisk styrt. Det vil si at alle medlemmer har medbestemmelse og at menighetsmøtet er øverste beslutningsorgan.

Hvem er Skien baptistkirke?

Skien baptistkirke ble stiftet 22. april 1860 og er en selvstendig kirke tilsluttet det norske baptistsamfunn. Det betyr at vi er landets eldste baptistkirke! Som kirke så er vi først og fremst en del av Jesu misjonsoppdrag. Vårt mål både gjennom vår virksomhet lokalt og internasjonalt er å gi troen på Jesus videre.

Og vi ønsker å være til for og tilby fellesskap for alle generasjoner. Dette fellesskapet er uttrykt gjennom gudstjenester på søndag og gjennom smågrupper som er åpne for alle. For vårt ønske er å være en åpen og inkluderende kirke hvor alle kan komme å samles rundt troen på Jesus.

I tillegg så har vi gjennom uken et rikt tilbud av aktiviteter for alle generasjoner, særlig for barn og unge.

Hva vil det si å være medlem i Skien baptistkirke?

Alle som tror på Jesus, kan bli medlem av Skien baptistkirke, da vi praktiserer det som kalles åpent medlemskap. Det betyr at man ikke må være døpt på baptistisk vis for å være medlem, men det er det vi forkynner og praktiserer.

Vi ønsker å være en levende og aktiv menighet hvor det enkelte medlem både kan finne fellesskap og samtidig sine oppgaver i fellesskapet for å utføre vårt misjonsoppdrag og menighetens målsetting. Som medlemmer så ønsker vi å stå i sammen og oppmuntre hverandre i vår tjeneste for Jesus.


Image
Image