Vidar ble feiret av Telemark Chin Baptist Church

Denne søndagen var det Telemark Chin Baptist Church som ønsket å markere at Vidar Bergsland har sluttet som pastor. Markeringen skjedd under søndagens gudstjeneste i TCBCs kirke, og det var mange gode ord som ble delt.

Telemark Chin Baptist Church var tidligere en virkegren i Skien baptistkirke før de dannet egen menighet i 2017, og har hadde et nært forhold til Vidar som pastor.

Vidar Bergsland taler i TCBC

Vidar Bergsland talte under gudstjenesten. Agnar Sæli, Kari Nøtland Sæthre og Jan Sæthre overbringte også hilsener. Det er knyttet sterke både gjennom neste 20 år mellom medlemmene i TCBC og Skien baptistkirke. Konfirmantarbeidet de siste årene vært et viktig bindeledd mellom menighetene.

TCBC ungdomskor

TCBC ungdomskor deltok med fin sang.