Prosjektkor for voksne 18.-19. mars

Korjubileumet til Con Amore og den første prosjektkorhelgen ble en fin opplevelse med mange deltakere. Nå inviterer Anne G. Therkelsen Skyer og Anne-Marie S. Dønnestad til en ny prosjektkorhelg.

Invitasjon til prosjektkor