Planlegger verdenskongress i Australia

Baptistenes verdensallianse – BWA – inviterer til den neste verdenskongressen i Brisbane, Australia i tidsrommet 7.-12. juli 2025. Kongressen er en enestående anledning til fellesskap, tilbedelse, undervisning og tjeneste. Det er en unik mulighet til å samles med baptistsøstre og brødre fra hele verden og lære hvordan Gud er i arbeid i og gjennom vår globale familie. Temaet er Living the good news – Lev ut de gode nyhetene.

Jan Sæthre er medlem av den internasjonale planleggingskomiteen, og leder gruppen som har ansvar for seminarer og temasamlinger. De siste 30 årene har han koordinert den gode norske deltakelsen på verdenskongressene. Han forteller nå at det allerede halvannet år før kongressen er mange fra Norge som ønsker å delta.

Logo BWA Brisbane

Logoen for kongressen er hentet for kulturen til urfolket aboriginere i Australia, og viser hvordan de gode nyhetene kan leves ut.

Det er laget en internasjonal hjemmeside med informasjon som du finner på https://bwabrisbane.com