Påvirke verden for Kristus

Årets pinsehilsen fra Baptist World Alliance heter Impacting the world for Christ eller på norsk Påvirke verden for Kristus.

Sending ser du herhttps://www.youtube.com/watch?v=RlBaV4R67oo