Oppstart av bibelskole

Skien baptistkirke har i 15 år arbeidet sammen med lokale samarbeidspartnere i Tonko Limba i den nordlige delen av Sierra Leone. Det siste initiativet er oppstart av en bibelskole, som blir ledet av Philip Kamara.

De er et stort behov for å lære bibelen å kjenne, siden mange medlemmer og ledere av kirken er frelst de siste årene. Samlingene er fredag og lørdag fra 12 til 18, og det er stor interesse og mange deltakere.

Philip Kamara ber om forbønn for arbeidet.