Menighetsmøte

Det inviteres til menighetsmøte onsdag 12. april 2023 18:30 i Skien baptistkirke.

Møtet åpner med en delestund

SAKSLISTE

Sak 7/2023 Menighetshelg (Agnar)
Sak 8/2023 Sent 2023 (Jan)
Sak 9/2023 Økonomi (Olaf og Reidun)
Sak 10/2023 Rekruttering av konfirmanter (Agnar)
Sak 11/2023 Framtid for Luksefjellstua (Jarle)
Sak 12/2023 Misjon (Jan)
Sak 13/2023 Eventuelt

Jan Sæthre
Menighetsleder