Menighetshelg til høsten

Det blir menighetshelg på Knattholmen utenfor Sandefjord 6.-8. oktober 2023. Sett av denne helgen allerede nå. Etter tre år med pandemi blir det fint å kunne møtes til en ordentlig fin menighetshelg.

Det er satt ned en planleggingsgruppe som arbeider med menighetshelgen bestående av Mette Aasland, Eivind Strandheim, Gunn Andresen, Svein Kåre Sivertsen og Agnar Sæli. De er klare til å ta imot innspill om du ønsker å foreslå noe.