Maher planter menighet i Libanon

Skien baptistmenighets nyeste kirkeplantingsprosjekt er med Maher El Atrach. Han startet i januar som kirkeplanter i landsbyen Ein Onoub oppe i åsene utenfor Beirut i Libanon. Hele familien, som består av kona Kholoud og 3 barn, er engasjert i menighetsplantingen.

Maher ble kristen for 9 år siden etter å ha oppvekst i en druserfamilie. Druser er å betrakte som en egen religion, og ikke en retning innen islam, selv om de er preget av tradisjonen i den islamske sjia retningen. Historien var så konfliktfylt at bestefaren til Maher ble drept av en kristen gruppe, og de overleverte aldri liket til familien. Maher møtte misjonærer som barn og de underviste barna i landsbyen under et tre. Etter han ble kristen besøkte han og skapte kontakt med flyktninger i Bekaadalen. Samtidig med menighetsplantingen holder han på med teologistudier ved Arab Baptist Theological Seminary i Beirut.

Kirkeplanter og pastor sammen med Kari og Jan Sæthre

Kari og Jan Sæthre har møtt han og veiledningspastoren Jospeh Azzi fra hjemmemenigheten Mousseitbeh baptistkirke. Tilbakemeldingene på menighetsplantingen er oppmuntrende. Den nystartede menigheten har allerede så stor oppslutning at de trenger mer plass for å ivareta barne- og ungdomsarbeidet. Maher El Atrach nyter stor respekt blant druserne, og det er viktig når menighetsplantingen skal få innpass i lokalsamfunnet. Kari og Jan forteller at det var et privilegium å be sammen med Maher og pastor Joseph, og at de ser menighetsplantingen som strategisk i land med mange prøvelser og en turbulent region.