Kirkeledelsen på besøk

Mandag 6. mai kom generalsekretær Bjørn Bjørnø og administrasjonsleder Roger Dahl på besøk til Skien baptistkirke. Bakgrunnen var at de ønsket å drøfte forslaget til suspensjonsordning som skal opp til behandling som en vedtektsendring under årets landsmøte i juni.

Landsmøtene de siste årene har vært preget av uenighet på hva som kan defineres inn under baptistisk tro og ordning i forhold til den enkelte menighets selvstendighet. Innstilling fra hovedstyret har som mål å framlegge et forslag som i størst mulig grad favner de ulike synspunktene innen kirkesamfunnet.

Det var mange fra menigheten, fra menighetene i Porsgrunn og Kragerø som møtte opp. Det ble en konstruktiv dialog både om innhold og prosess.