Julehøytid i kirka

Familiegudstjenesten på julaften ble også i år en fin markering. En fullsatt kirke fikk oppleve juledansen nok en gang. Juledansen med barn og ungdom har fått en lang tradisjon og det er fint å se nye generasjoner som vokser til. 

Tias Eikstad og Birgit Andersen ledet oss gjennom en variert gudstjeneste. Julie Evensen Holm og Øystein Aasheim bidro med vakker sang.

Julekrybbe

Drama ble det i forbindelse med at juleevangeliet ble lest, med både Maria og Josef og mange gjetere, og engler som kom innom.

Årets kollekt på julaften gikk til det store arbeidet baptistkirkene i Ukraina og nabolandene gjør overfor alle flyktningene. Det ble samlet inn 30.000 kroner, som er et kjempebra resultat. Takk til alle dere som vil gjøre en forskjell overfor dem som lider. Hittil er en million flyktninger hjulpet. Ønsker du å bidra til dette arbeidet kan din gave vippses til 10933 Skien baptistkirke merket Ukraina.