Hold påske, Herre

Pastor Agnar Sæli deler sine påsketanker i årets påskeutgave av kontaktbladet Veiviser’n i Skien baptistkirke.

I historien om Jesus som går på vannet finnes en underlig setning. Markus sier: «I den fjerde nattevakt, kom han til dem, gående på sjøen. Han ville gå forbi dem.» Som om båten med disiplene ikke var målet. Men det var den naturligvis.

Det var jo disiplene Jesus hadde for øye når han trådte ut fra sanden og plasserte føttene på opprørt hav.

Påske stammer fra ordet pesach, som betyr «gå forbi», med bakgrunn i historien om israelsfolket som før utgangen fra Egypt får beskjed om å male dørstolpene med lammeblod for at engelen skal «gå forbi» og spare de førstefødte i deres hus.

Gud som går forbi, møter vi også i fortellingen om Elia på fjellet Horeb. En redd Elia gjemmer seg for Jesabels hevn etter oppgjøret på Karmel. Da kommer Herrens ord til Elia, og ber han stille seg på fjellet for Herrens ansikt, fordi da vil Herren gå forbi!

Ikke fordi Peter og disiplene, eller Elia, eller vi er oversett og glemt, men fordi han vil vise hvem han er! Han er større enn konger, dronninger, avguder, fjell, stormer og opprørt hav. Han, som er livets skaper og opprettholder, er vår frelser!

Nå går vi inn i den store høytiden med navnet «gå forbi», påske, som tar oss tilbake til dagene for omkring 2000 år siden, hvor Gud for alltid viste oss hvem han er! Hele påskehistorien er Jesus på vandring, fra inntoget i Jerusalem på palmesøndag, til påskemåltidet, Getsemanehagen, deretter via Dolorosa mot Golgata. Og med Hebreerbrevets ord i tankene, like frem for Gud i himmelen med sitt eget blod som soning for våre synder.

Gjennom sin sønn Jesus, går Gud forbi i påsken! Og vi får det klareste bildet som noensinne er gitt av Ham! Gud viser hvem han er! Han er kjærligheten som var villig til å gi alt, hele livet for oss. Ja, han er den som gjorde alt klart for oss! Det er fullbrakt, mer trengs ikke å legge til! Han er seierherren som overvant døden og alt det onde, alt er underlagt Ham!

Så la oss samle oss i denne bønnen for høytiden som ligger foran:
«Hold påske igjen, Herre! Gå forbi og vis deg som den du er for alle dem som trenger det, særlig for dem som ennå ikke vet hvem du er. Amen»