Hilsen fra Baptistsamfunnet i Ukraina

Markering på et års dagen for krigen. Med takk for støtte og med en bønn om at krigen stopper i 2023.