Fullsatt kirke på julaften

Julaften ble kirken fylt av forventningsfulle mennesker ved inngangen til julehøytiden.

Pastor Agnar Sæli talte om Rom for Jesus. En konsekvens av det er at menigheten skal ha rom for alle.

Julegudstjenesten har gode tradisjoner – både barnekoret Logos og juledansen var også i år en del av programmet.

Skien baptistkirke ønsker alle en velsignet julehøytid.