Dåpshøytid for syvende gang i år

Sofie Elise ble døpt under søndagens gudstjeneste. Det er syvende gang i år menigheten feirer dåp, dersom vi tar med en dåpssamling under ungdomsleiren på Vegårshei. Dåpen er i baptistisk sammenheng en personlig bekjennelse av troen på Jesus Kristus. Hittil i år er 18 personer ønsket velkomne som medlemmer i Skien baptistkirke.

Under gudstjenesten var det også barnevelsignelse av Iben. Barnevelsignelsen har bakgrunnen i at Jesus inviterte barna til å komme til han, og bli velsignet.

Pastor Agnar Sæli fortsatte i gudstjenesten på prekenserien med tittelen Rom for, og tok i søndagens tale utgangspunkt i Paulus’ brev til galaterne 5:1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.