Bønnedag

Velkommen til å være med i bønn for det nye året. 28. januar har vi åpen kirke der vi kan be alene og i felleskap. Vi har bønnestasjoner, rolig musikk og stille bønnerom. Vi starter med gudstjeneste og bønnevandring kl.11 og avslutter med Lovsangsgudstjeneste kl. 18-19.

Du kan komme når du vil i løpet av dagen.

Kl.11      Gudstjeneste for alle aldre
Kl.12      Lunsj i kirkestua
Kl.13      Bønn for byen. Vandring i byen.
              Åpen kirkesal og bønnerom
Kl.14      Åpen kirkesal og bønnerom
Kl.15      Åpen kirkesal og bønnerom
Kl.16      Åpen kirkesal og bønnerom
Kl.17      Bønnerommet er åpnet
Kl.18      Lovsangsgudstjeneste v/Bård Aasland, Christin Sølyst m.fl

Velkommen til å sende bønneemner på SMS til Agnar 413 67 413 disse bes for i lovsangsgudstjenesten.