Ånden blir gitt på pinsedagen

Apg 2:1-13

I den kristne troen er det tre spesielle høytider. I julen minnes vi at Jesus ble født av en jomfru i en stall. I påsken minnes vi at Jesus døde på korset, og feirer oppstandelsen fra graven. I pinsen minnes vi at talsmannen Den Hellige Ånd kom. Pinsen kalles kirkens fødselsdag, siden pinsedagen er starten på den kristne kirke.

Det hele begynner hos en gruppe tafatte disipler, som akkurat har valgt Mattias ved loddtrekning til å ta plassen til forræderen Judas i flokken. Apg 2:1-13 beskriver det som skjer Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.»

Jesus hadde sagt ifra at dette kom til å skje når han for opp til himmelen. Apg 1:8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Disiplene blir ikke bare inspirert. De blir fylt av Guds kraft. På gresk brukes ordet dunamis, som ordet dynamitt kommer fra. Pinsedagen handler om Hellig dynamitt!

Løftet om Den Hellige Ånd delte Jesus også tidligere med disiplene. I Joh 14:15-17 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

 Så skjer det noe med tilhengerne til Jesus. Først må de bli vettskremte på den måten Gud griper inn på. Den Hellige Ånd kommer gjennom en kraftig vind som en storm. Slik åpenbarte Gud seg i for Moses i på Sinaifjellet også. Det er som om voldsomme naturfenomener understreker det guddommelige i situasjonen. Sammen med hørselsinntrykkene kommer også synsinntrykkene. Ild har opp gjennom historien vært et tegn på Guds nærvær når noe skal åpenbares. I profeten Elias nedkjempelse av Baal profetene bruker Gud ild for å vise sin kraft. Nå får hver av disiplene tunger av ild som setter seg på dem. Det er gjennom taleorganet tungen som Den Hellige Ånd skal manifestere seg. Den som får Den Hellige Ånd tildeles nye og ukjente krefter og egenskaper. På pinsedagen blir evangeliet proklamert på alle språk, og diasporajødene som er på besøk i Jerusalem fra hele verden kan høre budskapet på sitt morsmål.

Når talsmannen Den Hellige Ånd er kommet er det ingen grunn lenger til sitte nedtrykt og ha gjømt seg på Øvre sal i en eller annen bakgate. Kraften, frimodigheten og dristigheten er tilbake hos disiplene. Det blir umulig å holde budskapet om Jesus Kristus for seg sjøl. Hvorfor skulle de det? Jesus har tatt straffen for våre synder når han ble korsfestet og døde på korset, slik at alle ved å tro på Han kan bli frelst og gjenopprette det brutte forholdet til Gud. Så overvant Han døden ved å stå opp den tredje dagen. Jesu offer er nok for å betale prisen for dine og mine feil, eller synder som vi liker å kalle dem. Det er ordnet opp i. I dagens samfunn har vi gjeldsordningsloven for de som ikke klarer å gjøre opp sine økonomiske forpliktelser. Du får slettet gjelden etter fem år. Jesus har betalt prisen slik at vi umiddelbart kan få slettet våre negative anmerkninger i livet. Som følge av angeren, gis tilgivelse, og et helstøpt og evig liv sammen frelseren Jesus Kristus. Disiplene kommer seg utav av huset og begynner å dele nyheten om Jesus Kristus i gatene og på plassene i Jerusalem. Nå kan de gjøre det som de siste dagene hadde virket umulig. De er så ivrige at noen lurer på om de har fått seg for mye vin, men Peter avviser det.

Å være kristen kan faktisk sammenlignes med en dam i forbindelse med produksjon av elektrisk kraft, slik som du ser ved Møsvatn på oversiden av Rjukan. Når vi aksepterer Kristus, er konstruksjonen av dammen fullført. Det er nå et potensiale for å være nytte, skape energi og gi liv. Men inntil damportene er åpnet og det virvlende vannet strømmer gjennom, og nedover elva til Frøystul kraftverk, blir det ingen kraft som blir realisert. Det er når vi tar imot troen og åpner opp våre liv til Gud, at Den Hellige Ånd kommer inn i livet og fungerer gjennom oss. Det er da vi blir mest effektive i Guds tjeneste. Vannet fra Møsvatn går igjennom fem kraftverk før det renner ut i Tinnsjøen. Som med dammen og kraftverkene, er denne kraftgenererende opplevelsen ikke ment å være en engangsforeteelse. Det skal være en pågående prosess. Når vår åndelige kraft blir svakere, må vi gå tilbake til kilden og la Den Hellige Ånd strømme inn i oss igjen og bringe frisk og ny kraft.

Når Den Hellige Ånd fyller disiplene er det en reell erfaring. De begynner å tale andre språk. Teologene har diskutert om de virkelig fikk tungetalen denne dagen. Enhver kristen får Den Hellige Ånd når troen tas imot. Noen kristne får nådegaven tungetale. Paulus skriver i brevet til menigheten i Korint at den er bra for det personlige andaktslivet, og den kan brukes i menigheten, såfremt den blir tolket. Poenget på pinsedagen er i alle fall at evangeliet blir formidlet på alle språk. Det gjorde de besøkende både forvirret og forundret, men det virket på dem.

Forfatteren C. S. Lewis har skrevet om en student som skriver til han. Den unge mannen er en ateist. Han er veldig opptatt av å ha fått noen nye venner som er kristne. De er så entusiastiske når vitner til han om Jesus, og det har utfordret hans standpunkt overfor kristendommen. Han kjemper nå en innbitt kamp med sine avvisende holdninger overfor kristendommen, og ønsker å vite Hva synes du Dr. Lewis? C. S. Lewis skriver tilbake Jeg tror du allerede er fanget i nettet. Den Hellige Ånd er etter deg og jeg tviler på at du kommer deg unna.

Sannheten er at evangeliet om Jesus Kristus fremdeles endrer menneskers liv. Han bruker helt vanlige mennesker som deg og meg til å dele sannheten om Jesus Kristus til andre. Helt fra den dagen jeg ble kristen har det vært veldig viktig å være klar til å dele noe om hva troen på Jesus betyr. Jeg ønsker bestandig og kunne dele et vitnesbyrd, slik at andre skal kunne ta imot frelsen. Min erfaring er at livet fikk en fundamental endring når Jesus kom inn i hjertet. Prioriteringene og verdiene ble ikke de samme som før. Det er slik i dag også 44 år etter at jeg valgte å bli en kristen.

Hvordan er ditt liv? Ser livet ut som før disiplene fikk Den Hellige Ånd eller etter at disiplene hadde fått Den Hellige Ånd? Det er ingen grunn til å gjemme seg slik disiplene gjorde. Du er utrustet til å dele at Jesus er den eneste veien, eneste sannheten, eneste livet, eneste veien til frelse. Sannheten er at budskapet har like mye kraft i dag. Totusen år etter pinsedagen er troen på Jesus Kristus den livstolkningen som fleste mennesker i verden tror på. Selv om den verdensvide kirken til tider spriker i mange retninger på grunn av mindre viktige uoverensstemmelser, så er den fortsatt kraftfull. Kirken er kraftfull fordi Den Hellige Ånd fortsatt er til stede og viser sannheten om Jesus Kristus.

La sannheten og kraften bli en del av deg. Ikke som stress, men som en velsignelse som gir deg trygghet i livsvandringen. Du er kommet til Golgata og mottatt tilgivelsen, men husk pinsedagen og kraften hører også med. Enhver kristen kan oppleve pinsedagens kraft i sitt liv. La Paulus sin oppfordring i Gal 5:25 bli din Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden.