Alfa- et sted for undring og læring

Å være med på alfa-kurs er en fin måte å bli kjent med det som er grunnleggende i kristen tro. Denne høsten har 18 personer vært med på kurs i vår regi.

-Det har vært veldig lærerikt om det å leve som en kristen og fint å høre andres synspunkter og tanker om tro, sier 17 år gamle Tyra som var den yngste deltakeren på høstens kurs.

Stor bredde i alder og bakgrunn

De er fra 17- 80 år, det er kvinner og menn. Noen kjenner godt til både kristen tro og Skien Baptistkirke, andre er her for første gang denne høsten. Alfa er for alle som har lyst til å bruke 10 kurskvelder på å lære om og snakke om kristen tro. Tyra er altså den yngste deltakeren i år. Hun er elev på Skien Videregående skole og er aktiv i kor og andre tilbud for ungdommer i kirka. Det har vært flere spennende tema syntes hun, og trekker fram «Den hellige Ånd» som særlig interessant.

At dette er både lærerikt og interessant, sier også to av de andre deltakerne vi treffer den kvelden vi er innom. Det er Olaf Andresen og Karl Fredrik Johansen.

-Jeg opplever at kurset på en måte har vært « utfyllende» for troen min, det er et bra opplegg og flott med nye tema hver gang. Her har det så absolutt vært mye å lære, sier Olaf. Og Karl Fredrik trekker fram betydning av takhøyde og rom for ulike meninger og tanker, at det er mulig å undre seg og stille spørsmål.

Deltaker på Alfa:

Kurset har vært utfyllende for troen min

Gruppeledere

Gyri Bohmann er en av gruppelederne på Alfa. Hun forteller at hennes funksjon er å ta opp tråden fra undervisningen som er en fast del av samlingene og lede gruppesamtalene.

-Vi har valgt å dele i manns- og kvinnegruppe. Vi har ett stort spenn i alder og bakgrunn i gruppen, og det er veldig spennende. Som gruppeleder er det viktig for meg å få nærhet i samtalene, tillit i gruppa, det skal være rom for spørsmål og takhøyde. Og ikke minst er det viktig at vi gjør det vi kan for at hver enkelt opplever et utbytte av å være med, sier Gyri.

Undervisningen

Det er en av menighetens prester, Vidar Bergsland, som underviser på Alfa.Undervisningen følger en fast mal for tema slik at dette blir en systematisk gjennomgang av sentrale tanker og sannheter om kristen tro, sier han.

Er Alfa for alle uansett bakgrunn og kjennskap til kristen tro?

-Det er det så absolutt. Alle kan komme, enten en bare er nyskjerrig på kristen tro eller har vært en kristen hele livet.

Vidar Bergland trekker også fram betydningen av at kveldene følger en fast mal eller mønster, hvor det i tillegg til undervisning og gruppesamtaler, også er sang og et måltid. Gyri Bohmann, Atle Helgen, Christel og Harry Trainer har vært sentrale medhjelpere i år.

Har du lyst til å være med på et Alfa-kurs blir det ny mulighet til det neste høst!