Ungdom

Å være ung er en spennende og utfordrende periode i livet. Du utforsker hvem du er, relasjonene  du har til andre og reflekterer over hva du mener og tror på. I kirka vår ønsker vi å skape møteplasser der ungdom kan møte venner, stille spørsmål  og være seg selv.

Ungdomsgruppa

Ungdommer fra 8. klasse og oppover
Image

Går du i 8. klasse eller oppover? Velkommen til å bli med i ungdomsgruppa "Bæggers" på fredagskvelder!

Tid og sted:
Fredag kl. 19-21
Villaen

Dette skjer:
Samlingen starter med lovsang og noen gode ord for kvelden. Deretter er det fellesskap, mat, kiosk og dagens aktivitet. En gang i måneden finner vi på noe ute. Dette kan være kino, bowling, båltur, volleyball eller lignende.

Gjennom året er også ungdommene på "Bæggers" med på ulike leirer, turer og overnattinger. To høydepunkter er Baptistungdomsleiren på Vegårshei i august og Trovassli-leir i november.

Bli gjerne medlem av vår facebookgruppe «Skien baptistungdom» eller følg oss på instagram #skienbaptistungdom for å se hva som skjer hver fredag!

Lurer du på noe? 
Martine Sølyst, tlf. 970 28 191

Konfirmant

Ungdommer i 9. klasse 

Konfirmasjon i baptistkirken - hva er det?
Det er et kurs i kristen tro og åpent for alle uansett tro, kirketilhørighet eller religion. Vi tror dette er et godt tilbud for deg som kjenner Baptistkirken fra før, har venner der eller bare ønsker kristen konfirmasjon. Konfirmasjon er en bekreftelse på at Gud har skapt deg med en hensikt og vil deg noe godt. Dette kan man oppleve gjennom undervisning, fellesskap, aktiviteter og åndelige erfaringer.  I løpet av konfirmanttiden vil du møte konfirmanter fra menigheter andre steder i landet. I I løpet av vårhalvåret arrangerer vi tur til Latvia. Der er vi med på hjelpearbeid og å skape gode opplevelser for fattige barn. 

Undervisning
Det er 7 temasamlinger om høsten og noen færre i vårhalvåret. I tillegg har vi en bli kjent-helg, en helgetur sammen med andre ungdommer i kirken og en leir med andre konfirmanter fra ulike baptistmenigheter i januar.

Fri fra skolen
I løpet av konfirmasjonsåret behøves en dag fri fra skolen. En ferdigskrevet søknad om fritak for undervisning blir utdelt og kan leveres på skolen.

Pris
Hele konfirmanttiden koster kr. 2500. Dette inkluderer 3 turer/leirer. Latvia-tur koster kr.1000 i tillegg. Vi har noen dugnader som salg av middag og kirkekaffe + noe annet salg som konfirmantgruppa avgjør sammen. 

Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsåret avsluttes med forbønnsgudstjeneste den andre søndagen i mai. 

Info og påmelding
Birgit Andersen, tlf.: 959 46 342 eller epost: birgit@skienbaptist.no

Image
Image
Skien Soul Teens er for deg som liker å synge og går i 10.kl-3 vis.
Etter nyttår åpner vi opp for de som går i 9.klasse til å være med oss.
 

Vi har også Skien Soul Children som er for 5.-10. klasse.

Tid og sted:
Torsdag i ulike uker, kl. 19.30 - 21.00
Fra 19.30 starter vi øvelsen i underetasjen, og går opp i hovedsalen kl. 20-21. i hovedsalen oppe.  Hovedinngang mot byen.

Dette skjer:
Sangøvelser
Lede lovsang på Soul Church
Korturer og festivaler
Sangoppdrag

Kostnader:
Halvårskontingent kr 200,-
Utgifter til turer og festivaler (ikke obligatorisk)

Noe å glede seg til
Kortur til Ålgård i april og ellers sang på Soul church, vårkonsert og landsmøte i Skien.

Samarbeid med Skien Soul Children   
Skien Soul Teens har et tett samarbeid med Skien Soul Children. Flere av sangerne er med i begge korene, og noen er hjelpeledere for Soul Children. Vi deler sangoppdrag og drar på turer sammen. Skien Soul Teens får også egne oppdrag. Vi synger mye lovsang. Nye sangere er hjertelig velkomne. Vi trenger også flere musikere til å bli med i bandet vårt.

Lurer du på noe?
Stian Taranger, tlf. 95 28 72 66