Vårkonsert som gudstjeneste

Søndag den 7. mai ble gudstjenesten en konsert med korene innen menighetens barne- og ungdomsarbeidet. Logos, Skien Soul Children og Skien Soul Teens skapte en fin ramme med glede og sprudlende sang. Menigheten er utrolig takknemlig for alle barna og ungdommene.

Ada Romsdalen holdt kveldens andakt, og snakket om hvem Gud, Jesus og Den hellige Ånd er.

Det er flere spennende gudstjenester på gang. Neste søndag 14. mai er det konfirmasjonsgudstjeneste og på gudstjenesten 21. mai er det både dåp og medlemsopptakelse av nye medlemmer.