Sanggudstjeneste 6. november 2022

Sanggudstjeneste i Skien baptistkirke. Prosjektkoret ble ledet av Anne-Marie S. Dønnestad og Anne G. Therkelsen Skyer. Agnar Sæli talte.