Sang jula inn

4 søndag i advent er det tid for å synge jula inn. Det ble en fin kveld i kirka med Logos, Soul Children og Soul Teens. Så mange dyktige barn og ungdommer som er en del av menigheten, og lederne som står på hele året.

Omsorgspastor Vidar Bergsland talte om å komme hjem.

Ragnhild Nyheim Grønseth takker de ansatte og menighetslederen for innsatsen gjennom året, og overrakte en julegave til hver enkelt.