Saksliste til menighetsmøte

Dette er saker i menighetsmøte i Skien baptistkirke onsdag 30. november 18:30

 

Sak 37/2022 Diakonalt fokus inn mot jul (Vidar)
Sak 38/2022 Oppsummering fra Det norske Baptistsamfunns landsmøte (Jan)
Sak 39/2022 Nye medlemmer (Jan)
Sak 40/2022 Vårens gudstjenester (Harald D)
Sak 41/2022 Menighetshelg (Agnar)
Sak 42/2022 Arrangement på julaften (Vidar)
Sak 43/2022 Eventuelt