Vi har fått ny nettside

Å være synlig og tilgjengelig på nett er viktig i dagens samfunn. Nå har menighetens nettside fått en grundig fornyelse og den nye skienbaptist.no ble nylig publisert.

En gruppe på fire har jobbet med siden de siste par årene for å gi den en nødvendig fornyelse. Arbeidet og mandatet ble forankret i strategiutvalget og det er Erika Klein som har ledet arbeidet. Hun er også redaktør for den nye siden.

Med seg har hun hatt Anette Bergsland, Hilde Evensen Holm og Geir Håkon Eikland. Sistnevnte har holdt en stødig hånd over nettsiden i svært mange år og har vært en viktig bidragsyter i den tekniske utviklingen og vedlikeholdet av sidene.

Sentralt i arbeidet med siden er en bevissthet om at den er vårt ansikt utad. Det er viktig at siden gir et visuelt utrykk for det mangfoldet og felleskapet vi har i en flergenerasjonsmenighet som vår. En profesjonell fotograf var derfor leid inn for å ta en rekke nye bilder til siden. Videre er det folk som IKKE kjenner oss som er hovedmålgruppe for nettsiden slik at det er lagt vekt på korte, informative tekster om tilbud gjennom uka. Det er også tydelig og inviterende kontaktinformasjon. Forhåpentligvis er det noen som har lyst til å komme på en Gudstjeneste eller sende barna/ungdommene på en aktivitet etter å ha lest om oss på nettsiden.

Det er ikke tvil om at nettsiden også er et viktig arbeidsverktøy for menighetens medlemmer. Her finner en for eksempel oversikt over kommende ukes arrangement og hvem som har ansvar på møtene.

Ta gjerne en titt på den nye siden og gi oss gjerne en tilbakemelding om det er noe du savner!

Vi vil fortsette å utvikle siden, lage aktuelle saker og vi håper at vi kan finne nye måter å dele tro og trosopplevelser på via nettsiden.

Hilsen redaksjonsgruppen: Erika Klein, Anette Bergsland, Geir Håkon Eikland og Hilde Evensen Holm.

Er det noe du savner fra den gamle, så skriv det i en epost til Erika
Du kan åpne den gamle ved å klikke her.