Landsmøte!

Det norske Baptistsamfunn

Fra 11. til 13. november er det  landsmøte på Gardermoen med behandling av saker, godt fellesskap og utrustning til tjeneste på dagsorden. Lands-møteforhandlingene og møtene er lagt til Scandic Oslo Airport.

Programmet for årets landsmøtet blir vanlig årsmøtesaker. Saken om «Baptistisk identitet», kommer opp i år. BID – komitéen har kommet med noen forslag til vedtektsendringer for DNB. Saken om samlivsetikk kommer ikke opp i år.

Andre saker som kan nevnes at det er foreslått navnendring av «Det Norske Baptistsamfunn» til «Baptistkirken Norge».

Ellers blir det valg til ulike styrer, råd og komiteer.  Bård Aasland er foreslått som 2. varamedlem til DNB’s hovedstyre og Harald Dønnestad er foreslått som nytt medlem i valgkomitéen.

På fredag og lørdag blir det i tillegg til landsmøtesaker, kveldssamlinger med «Sofaprat». Fredag er temaet: Hvordan rekruttere flere pastorer og ledere? På lørdagskvelden er temaet: Hvordan utvikle et multi-etnisk kirkesamfunn?

Skien baptistkirke sender 8 utsendinger til landsmøtet. De som reiser er Vidar Bergsland, Agnar Sæli, Jan Sæthre, Harald Edvardsen, Ragnhild Grønseth, Ingrid Eikland, Bård Aasland og Kari Sæthre.

Sakspapirene ligger ute på DNB sine nettside.