Konfirmasjon 2023-24 – Informasjonsmøte

Konfirmasjon i baptistkirken er et kurs i kristen tro og åpent for alle uansett tro, kirketilhørighet eller religion. Vi tror dette er et godt tilbud for deg som kjenner Baptistkirken fra før, har venner der eller bare ønsker kristen konfirmasjon.

Konfirmasjon er en bekreftelse på at Gud har skapt deg med en hensikt og vil deg noe godt. Dette kan man oppleve gjennom undervisning, fellesskap, aktiviteter og åndelige erfaringer. 

I løpet av konfirmanttiden vil du møte konfirmanter fra menigheter andre steder i landet. I løpet av vårhalvåret arrangerer vi tur til Latvia. Der er vi med på hjelpearbeid og å skape gode opplevelser for fattige barn. 

Lurer du på hvordan det er å være konfirmant i Skien baptistkirke?

Skal du gå i 9.trinn skoleåret 23/24?

Den 19. april kl 18 blir det et uforpliktende informasjonsmøte om konfirmantåret 2023/24 for både ungdom og foresatte.