Jesus stiller stormen

Luk 8:22-25

Under oppveksten min bodde bestemor i mange år i andre etasje. Hun beskyttet meg på alle mulige måter, så det var ikke så lett for moren min å kjefte på meg. Det som imidlertid var det verste for bestemor var vann. Hun hadde nok hatt en traumatisk opplevelse med vann og drukning i sin ungdom. Det var et lurveleven om jeg skulle bade, for det betydde det samme som om jeg druknet. For meg ble resultatet at jeg sjelden badet. Lærte å svømme, men heller ikke mer. Jeg fikk heller aldri noe særlig forhold til sjøen. Interessen for båt er fraværende, og det har stort sett blitt bilferger som jeg har reist med. Båtinteressen er faktisk så laber at jeg så ikke koggen til faren min før den dagen han solgte den. Det nærmeste jeg har blitt sjøsjuk er en gang med kielferga når det var storm med orkankast. Jeg gikk å la meg etter hovedretten under konferansemiddagen. Landkrabbe er en god beskrivelse på meg.

Teksten i dag handler om Jesus som var på båttur på Genesaretsjøen, og er hentet fra evangeliet etter Lukas 8:22-25. En dag gikk han ut i en båt sammen med disiplene og sa til dem: «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De la ut, og mens de seilte, falt han i søvn. Da kom det en virvelstorm kastende over sjøen, båten begynte å fylles med vann, og de var i stor fare. De gikk bort og vekket ham og sa: «Mester, mester, vi går under!» Da reiste han seg og truet vinden og bølgene så de la seg, og det ble blikk stille. Han sa til dem: «Hvor er deres tro?» Men de var grepet av frykt og undring og sa til hverandre: «Hvem er han? Han befaler både vinden og sjøen, og de adlyder ham!»  

Dette tekstavsnittet ble lest i en kirke i Belfast dagen etter Titanic forliste etter å ha truffet et isfjell i Atlanterhavet. Skipet som ikke kunne synke var bygget på et skipsverft i Belfast, og sorgen var stor. Menigheten mistet 16 menn i det iskalde vannet. Alle var mekanikere på Titanic. Etter å ha lest teksten fortalte pastoren til sin sørgende menighet at det bare ett skip i hele historien som har vært uskynkelig. Den lille båten med den sovende Frelseren. Han la også til, de eneste hjertene som tåler stormene er hjerter med Jesus inni seg.

Genesaretsjøen har en spesiell lokalisering der den ligger oppe i Jordandalen, som er det laveste området i verden. Genesaretsjøen ligger 209 meter under havoverflaten. Når Jordanelven har rent ned til Dødehavet er det som er igjen av vannet kommet 430 under havets overfalte. Det er på Genesaretsjøen Jesu disipler, Jakob, Johannes, Peter og Andreas, har fisket hele livet. Denne dagen tenkte de nok at alt skulle gå på vanlige rutine. De er tross alt fiskere og båtvant. La oss sette over til den andre siden av sjøen, sier Jesus, og de setter kursen over sjøen mens Jesus tar seg en lur.

Når jeg har vært på Genesaretsjøen har det vært blikk stille. På grunn av Genesaretsjøen spesielle plassering kan det imidlertid blåse opp. I nord ligger Hermonfjellet, i øst Golanhøyden og det er noen åser omkring innsjøen som av og til skaper turbulens. Plutselig kommer kastevinder og storm. Vannet piskes opp. Denne dagen kommer det uventet uvær, og hvilket uvær når en virvelstorm kommer kastende over sjøen. Disse fiskerne er vant til uvær, men dette uværet er ulikt alt de har opplevd. Det beskrives som en kjemperystelse av havet. Samme ordet, seismos, brukes mest om jordskjelv. Vannet pisker over båtripa, bølgene går høyere enn båten, båten blir skjult av brottsjøene, og båten fylles fort med vann. De er i ferd med å gå under. Disse erfarne fiskerne er virkelig i vansker. De forstår det, men er maktesløse.

Denne hendelsen på Genesaretsjøen er mer om å reise på båttur. Det er også en symbolsk betydning som også angår alle og enhver. I livet kommer også situasjoner hvor vi opplever at nå går jeg under. Av og til kan også kristne oppleve det akkurat slik. De føler at Gud sover. Han styrte dem ut på et stormfullt hav av prøvelser og lot dem oppleve åndelige jordskjelv. Katastrofer i ekteskapet og familien. En plutselig helseknekk. En ulykke som rammet fra klar himmel. Denne situasjonen mestrer jeg ikke. Hva gjør du da? Disiplene vekker Jesus. Mester, mester, vi går under!»

 Disiplene erfarer at Jesus har kraft til å endre alt. Da reiste han seg og truet vinden og bølgene så de la seg, og det ble blikk stille. Vi får et glimt av hans kraft. Du og jeg klarer ikke å beherske alle situasjoner, noen ganger kommer ting ut av kontroll og fortvilelsen lyser i øyene når vi ikke veit hvordan vi skal komme ut av det. Jesus behersker enhver situasjon. Han kan bistå deg og meg når livet går i oppløsning. I det mest håpløse øyeblikket kan vi erfare at Jesus går inn og endrer situasjonen. Vi må ha tro for at han kan endre situasjonen. Spørsmålet han stiller til disiplene denne dagen på Genesaretsjøen er Hvor er deres tro? Hvor er din og min tro?

Skipsbyggere på seilbåtenes tid forberedte mastene for skipene sine. De gikk inn i skogen får finne et passende tre, så ryddet de alle de omkringliggende trærne og lot det ene stå og la det bli utsatt for vind og stormer. Etter hvert som treet fortsatte å modnes, ville det få styrke. Den slags styrke ville masten trenge for å kunne stå opp i stormene på havet mens den holder et stort seil. Treet ville aldri fått den styrken hvis det bare ble stående blant de andre trærne. Den utviklet styrke på grunn av stormene. Bygger vi livene våre på klippen Jesus og hans ord, så vil vi ikke bare overleve når stormene kommer, vi vil få styrke.

Paulus skriver i brevet til efeserne 2:8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Troen er der fra det øyeblikket du tar imot og sier at Jesus er Herre. Du får tilgivelse for syndene og er oppreist til et nytt liv med han. Akkurat som vi gjør når noen døpes her i kirka.  I Paulus’ brev til romerne 10:9 skriver han For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Jesus forandrer alt. Vi erfarer at Jesus frelser oss ved sin kraft. Vi kan være forundret over endringen som skjer. Disiplene på sin side er forundret Hvem er han? Han befaler både vinden og sjøen, og de adlyder ham!

 Hvor mye tro har hver enkelt av oss? Det har blitt sagt at Ingen ville ha krysset havet hvis han kunne ha gått av skipet i stormen. Tar vi ikke del i stormen går vi egentlig glipp av noe. Å følge Jesus innebærer å oppleve seismikk. For noen er livet som å kjøre en berg- og dalbane. Livet blir ikke uproblematisk etter at du blir en kristen heller, men det er en forskjell! Gjennom stormene i livet vokser troen. Samtidig blir vi mer og mer avhengige av Hans kraft.

 Hvem kan ta å gjøre noe med din håpløshet, og gjøre den om til håp, glede og fred? Jesus. Jeg sier ikke at livet skal bli rolig, for vi skapt forskjellig i Guds bilde. Vi må leve det livet slik det er gitt oss. Ditt liv er ulikt fra mitt, og hver av oss har en historie og fortelle. Jeg ønsker at du skal dele din historie fra stormen, slik at andre kan se hvordan Jesus virker og bryr seg gjennom deg. Vi er en multikulturell menighet med mennesker fra hele verden. Noen har opplevd hvordan Gud har ledet gjennom bokstavelig talt opprørt hav som flyktninger. I vår menighet har vi medlemmer som både har reist med gummibåt over Egeerhavet fra Tyrkia til Hellas, og på gummiflåte over kanalen mellom Frankrike og England.  Ikke alle liv er ytre sett så dramatisk, men uansett så har vi alle en personlig historie som viser at Gud er der i stormen. Siden du er her i dag forliste du ikke.

Grunnlaget for din tro er Jesus, og ikke noe annet. Paulus skriver om å bli funnet av ham i brevet til menigheten i Filippi 3:8-9. Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro.

 Uværet på Genesaretsjøen er ikke unikt, men gjentar seg egentlig daglig. Verden er full av katastrofale kriser som vold, krig og naturkatastrofer. Kristne opplever forfølgelse, kidnapping og drap i land etter land. Innenfra trues kirken av oppløsning når det gjelder liv og lære. Men det er håp, for tross alt som skjer kommer vi gjennom stormen, fordi Jesus er der og leder oss i havn med livet. Det er den reisen du er invitert til å være med på.