Innkalling til årsmøte

Skien baptistkirke avholder sitt årsmøte onsdag 1. februar 18:30 i underetasjen i kirka.

Saksliste

Sak 1/2023    Konstituering
Sak 2/2023    Årsmelding for 2022
Sak 3/2023    Regnskap for 2022
Sak 4/2023    Virkegrenenes årsmeldinger og regnskap for 2022
Sak 5/2023    Mål for 2023
Sak 6/2023    Budsjett for 2023

Årsmelding vil oversendes medlemmene elektronisk. Det er utarbeidet et eget hefte med detaljinformasjon om menighetens virksomhet.

Jan Sæthre
Menighetsleder