God deltakelse på landsmøtet i baptistsamfunnet

Landsmøtet til Det norske Baptistsamfunn ble arrangert på Gardermoen i november. Det var omkring 200 utsendinger fra menighetene rundt om i landet. Skien baptistkirke hadde 8. utsendinger.

Gruppen som har arbeidet med Baptistisk identitet la fram sitt forslag, og det ble en debatt om vedtektsendringene som BID-prosessen hadde foreslått. Det ble ikke flertall for å innføre prinsipielle landsmøtevedtak. Det var uklart hva som skulle omfattes av prinsipielle landsmøtevedtak. I bakgrunnsdokumentene var ikke etiske spørsmål inkludert, men noen menigheter syntes det var naturlig å inkludere etiske spørsmål. Ansettelsesrådet som har ansvar for godkjenning av pastorer fikk en sterkere rolle, og menigheten bør ha godkjenning av sine pastorer. Det vedtatt at muligheten for å ekskludere en menighet fortsatt skal være til stede, men etter en omfattende prosess i forkant.

Baptistens Eiendomsdrift arbeider med ny byggingsmasse for Høyskolen for ledelse og teologi. Det siste året har det vært en betydelig prisvekst for prosjektet som er kalkulert til 60 millioner kroner. De neste månedene vil være avgjørende for om det kan realiseres i sin opprinnelig form. I tillegg trenger HLT å få svar på spørsmålet om akkreditering for studiene og det må finnes en løsning for finansiering av utenlandsstudenter utenfor EØS-regionen.

Oslofjord folkehøgskole meldte om økning i elevtallet og en bedre økonomisk situasjon enn de siste årene.

Det norske Baptistsamfunn vil endre navn til Baptistkirken Norge. For å bli vedtatt kreves det også 2/3 flertall på neste års landsmøte i Ålesund.

Medlemmer av Skien baptistkirke ble valgt til ulike oppgaver. Bård Aasland ble andre varamedlem til hovedstyret. Ingrid Eikland ble styremedlem i Oslofjord folkehøgskole. Harald Dønnestad ble medlem i nominasjonskomiteen. Jan Sæthre ble varamedlem i nominasjonskomiteen. Fra tidligere er Kari Nøtland Sæthre medlem av hovedstyret.

Under søndagens gudstjeneste på landsmøte ble det inspirerende sang av et lovsangskor fra Hamar og Brumunddal. Marcus Østby fra Tistedal talte om at vi skal ta tid til å la Gud tale til oss, og han var også en av tre nye pastorer som ble innsatt i våre menigheter.