Gjenvalgt som menighetsleder

Jan Sæthre ble gjenvalgt som menighetsleder i Skien baptistkirke på valgmøtet 12. juni.

Utvalgene har ellers denne sammensetningen:

 • Eiendomsutvalget
  Jan Stensbøl leder, Trond Andresen og Tormod Bergsland.
 • Familieutvalget
  Ingrid Eikland leder, Kjetil Fjelddalen og Caroline Taranger.
 • Strategiutvalget
  Jan Sæthre leder, Solfrid Bergland og Erika Klein.
 • Tjenesteutvalget
  Harald Dønnestad leder, Trude Hauen og Roy Arild Jensen.

Reidun Johannessen er kasserer.
Anette Bergsland og Hilde Holm sekretærer.
Eli Bakkevoll og Jarle Øygarden er revisorer.

Valgkomiteen består av
Vidar Bergsland leder, Gunn Andresen og Bjørg Hafredal.

Det ble også vedtatt at ungdommene har en observatør i hvert av utvalgene.