Dåpshøytid i kirka

Under søndagens gudstjeneste ble Natthalika døpt. Før dåpen delte hun om sin vei til frelse, og hvordan et møte på sykehuset med far til Vidar Bergsland blant annet hadde betydd mye for henne. Natthalika gav et sterkt vitnesbyrd som berørte mange.

På gudstjenesten talte pastor Agnar Sæli videre over trosreisen, som er høstens tema på gudstjenestene. I dag ble det tatt utgangspunkt i Apostlenes gjerninger 10:38 Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.