Begeistring på gudstjenesten

Søndagens gudstjeneste med prosjektkoret skapte stor begeistring på gudstjenesten. Det sprudlet av glede når koret åpnet med Glad to be in the service. Det varte rett og slett hele gudstjenesten.

Underveis delte Hallvard Eidheim om sin trosreise fra han var liten gutt fram til i dag, om hvordan Gud hadde bekreftet sin tilstedeværelse. Pastor Vidar Bergsland talte om at Maria Jesu mor, og hvordan Gud viser nåde overfor de som søker han.

Prosjektkoret hadde øvelsesdag på lørdagen, og har vært ledet av Anne Marie Dønnestad og Anne Therkelsen Skyer. Ryktet går allerede om mulig korhelg igjen i november.