Annie og Brickson Sam kommer til Skien

I slutten av juni får menigheten besøk av Annie og Brickson Sam. Brickson skal blant annet tale på gudstjenesten 25. juni. Historien med Brickson og Skien baptistkirke er en historie om fellesskap og vennskap. Det hele begynte i Hong Kong i 2004.

Ungdomskoret Con Amore har opp gjennom årene deltatt på flere verdenskongresser for Baptist World Alliance. I 2004 var det ungdomskongress i Hong Kong og Con Amore skulle synge. I forkant av turen ble det gjort et valg om å bo sammen med delegatene fra den tredje verden. Kanskje vi kunne få nye vennskap og bety noe for annen av dem.

Allerede første kvelden kommer noen av gutta og forteller at naboen deres ikke har flere penger igjen. Han har brukt alt for å kjøpe visum inn til Hong Kong. Han heter Brickson Sam og er leder for baptistungdommene i Sierra Leone. Brickson blir sammen med ungdommene fra Skien denne uka. Når det tas avskjed på flyplassen får han med noen dollar for å betale for kona Annie som er innlagt på sykehuset hjemme i Sierra Leone.

Brickson bruker bare halvparten av pengene til å betale sykehusregninga. Det resterende beløpet bruker han på å starte en menighet på verandaen hjemme i et slitent strøk av Freetown, hovedstaden i Sierra Leone. Etter i underkant av to år har verandamenigheten over 100 medlemmer. Det er på tide å gjøre et kirkeprosjekt sammen. Skien baptistmenighet betaler for kirkebygget og den lokale menigheten bygger kirka. Det er en fin fordeling av oppgavene ut fra hva Gud har gitt oss. Kari og Jan Sæthre deltar på innvielsesgudstjenesten i 2009. Kari som er menighetsleder i Skien baptistmenighet overrekker en engel som gave, og Jan taler.

Det går ytterligere noen måneder, og så kommer en alvorlig melding fra Sierra Leone. Dattera til Annie og Brickson, syv år gamle Anette har en hjertefeil og vil med stor sannsynlighet dø før hun blir 10 år gammel. Fortvilelsen er stor hos Brickson når han spør om baptistmenigheten i Skien kan hjelpe. Det er en stor utfordring. I Afrika er det mange som lider, men i Skien opplever man det som om denne familien er gitt til oss. Menigheten bestemmer seg for å hjelpe og tilrettelegge for en hjerteoperasjon enten i Sør-Afrika eller i Europa. Innsamlingen begynner og det er mange unge familier denne julen som prioritere gaven til Anette framfor store julegaver til seg selv. Økonomisk kommer menigheten greit utav det siden et sykehus i Tyskland foretar operasjonen gratis og en familie innlosjer mor og datter til de kan reise hjem igjen. Skien baptistmenighet betaler for logistikk og reise.

I dag har familien til Brickson fått grønt kort til USA og bor i Charlotte i North Carolina. Anettes helsesituasjon var medvirkende til dette. Anette har blitt en vital 21 åring. Brickson er pastor i en menighet innen Cooperative Baptist Fellowship.

Brickson og Annie har lyst til å møte menigheten i Skien før de skal på misjonskonferansen Sent 2023 i Stavanger. Det er tid for å uttrykke hva fellesskapet gjennom disse årene har betydd. Samtidig er det et eksempel på hvordan Gud leder og tilrettelegger i situasjoner som ser håpløse ut. Det er ikke like lett å forstå Jesu ord om ikke å være bekymret. Da er erfaringen med Brickson, Anette og Skien baptistkirke et eksempel på at løftene i bibelen holder i dag også.