W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Kategori | Arkiv, Nyheter

Nødvendigheten av korset

Korset på Karlsbroen

Et av de stedene hvor jeg synes det er uttrolig vakkert er sentrum av Praha. Elva Moldau eller Vltava som den heter på tjekkisk slynger jeg gjennom byen. På den vestsiden er borgen og slottsområdet med St. Vituskatedralen, om kvelden i vakkert flomlys, mens gamlebyen ligger på østsiden. Karlsbrua forbinner de to bydelene. Brua ble bygd i middelalderen og har mange statuer med religiøse motiver. Første gangen jeg var der var i 1982, mens kommunismen ennå hadde et hard grep over landet. Når jeg gikk over brua lyste et gullforgylt stort kors mot meg med Jesus, og inskripsjonen INRI – Jesus fra Nasaret, jødenes konge. Hvilket lysende vitnesbyrd i et ateistisk statssystem. Historien bak statuen er enda mer spesiell. Den ble laget av en jødisk kunstner, som straff og bot fordi han hadde uttalt seg blasfemisk om kristendommen. Resultatet ble så vakkert at det ble et vitnesbyrd, over Jesus sitt offer for oss, og den jødiske kunstneren gjorde det så bra at han ikke problemer blant sine egne med resultat – det var for virkelig. Jesus, jødenes konge på et kors.

 Hva betyr korset? Hvorfor sier apostelen Paulus at han setter korset over alt annet, når han skriver til menigheten i Galatia 6:14 Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av våre Herre Jesu Kristi kors.

 Paulus kunne ha framhevet mange ting om seg selv. Han kunne ha nevnt utdannelsen sin – han var en av de mest velutdannede og briljante personer i sin tid. Han kunne ha fokusert på sin religion – han var en av de mest religiøse menn i sin tid. Han kunne også ha snakket om sitt romerske statsborgerskap – han var romersk statsborger og var blitt født i Tarsus.

 Ved siden av korset kunne Paulus framhevet mange andre egenskaper ved Jesus. Han kunne ha nevnt at Jesus som ble født av en jomfru eller hans undervisning, fordi det aldri har vært noen som har undervist slik som Jesus. Selvfølgelig kunne han at æret Jesus oppstandelse. Han kunne også ha nevnt evigheten som Jesus har gitt den som tror på han.

 Men Paulus han fokuserte spesielt korset. Hvorfor korset?

 Det å bli spikra fast på et kors var en grusom måte å dø på. Soldatene førte Jesus sammen med to andre dømte menn. Alle 3 ble pisket med lærreimer, som hadde metall og beinkuler festet på, slik at det gikk helt inn til beinet når det ble slått. Jesus ble svøpt på ordre av Pilatus. Så ble en tornekrone plassert på hans hode. Et kors, sannsynligvis korsbjelken av korset, ble lagt på ryggen hans.

 Prosesjonen startet fra Jerusalem mot Golgata, som var i utkanten av byen, her skulle Jesus bli korsfestet. En stor folkemengde kom etter Jesus, inkludert også noen av hans venner. Men de fleste i folkemengden spottet, lo, pratet og hadde det storartet. Jesus snublet, og en mann ved navn Simon fra Kyrene, afrikaner fra Libya, ble valgt til å hjelpe han.

 Når Jesus var på korset, ble det sagt i den sydende folkemengden Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. To menn ble korsfesta sammen med Jesus. Begge var kriminelle. En hånte Jesus, var spydig. Mens den andre sa. Frukter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt Og han sa: Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus svarte: ”Sannelig, jeg sier deg. I dag skal du være med meg i Paradis.

 Tenk på det! Her var en synder, en mann som både hadde brutt den romerske loven og Guds bud. Han fortjente dommen, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.

 Folk tenker, ”Er det noe håp for meg? Kan Kristus frelse meg? Kan Kristus tilgi meg? Til og med folk i fengsel har de samme spørsmål? ”Er det noe håp for meg? Kan jeg bli tilgitt? Hvordan kan jeg vite at jeg kommer til himmelen?” Alle er opptatt av disse spørsmålene.

 Du kan være menighetsmedlem, men innerst i hjerte veit du at det er noe som mangler. For en stund siden leste jeg om en biskop som sa at han var usikker ”Jeg har ikke den vissheten jeg ønsker. Er det noe håp for meg?

Hvorfor sier Paulus at han setter korset så høyt. Korset viser dypet av våre synder. Når jeg ser på korset, ser jeg meg selv som en synder fordi Jesus bar min synd. Vi kan snakke om synd, særlig noen utvalgte som vi har lett for å kommentere, som ikke angår oss, men vi skjønner ikke hvor mye synd krenker Gud før vi ser på korset. Gud ville ikke ha tillat sin sønn å gå igjennom så mye pine og smerte om tilgivelse av synd bare var noe enkelt. Men synd er fryktelig i Guds øyne.

 I Det nye testamentet gis det ulike eksempler på synd og det blir beskrevet som å bomme på målet. I 1. Joh. 5:17 leser vi at All urett er synd. Synd er å ikke kunne leve opp til Guds livsstandard. Bare en person har levd opp til Guds livsstandard- der er Jesus Kristus.

 For noen år siden var vi i Australia og der er det mange opalbutikker. Opal er en grønn vakker stein. For ett utrent øye som mitt kan en opal virke perfekt, mens en juveler vil se dens feil og mangler. Bibelen sier at ” alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet”.

 Hva gjør den med oss? Synd virker inn på våre tanker og vår vilje. Kanskje du ønsker å bli kvitt noen av dine dårlige vaner. Du har prøvd, men klarer det ikke. Du roper ut etter frihet, men klarer ikke å komme unna det som trykker deg ned. I Johannesevangeliet 8:32 leser vi at Jesus sier Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri”. Denne sannheten er Jesus Kristus. Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet.

 En av de mest spesielle menighetsplantinger jeg har hørt om skjedde i Cherkassy i Ukraina i fengsel 62 for langtidsdømte fanger har det blitt vekkelse. 30 fanger har blitt frelst og innenfor fengselsmurene finner du nå en baptistkirke. Den heter Frihetskappellet. På innvielsesdagen ble det etter ønske fra fangene talt fra Joh. 8:36 Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det er ikke bare innenfor fengselsmurerene et skilt budskap gir gjenklang. ”Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”

 Korset angår oss alle. Når Kristus døde på korset bar han dine og mine synder. Alt det du gjennom hele livet har gjort, og alt det jeg har gjort, på korset ble han skyldig for våre synder. Og fordi han ble skyldig for oss, fordi han tok våre synder, sier Gud som svar på vår bekjennelse og tro på Jesus Kristus. Jeg tilgir deg. Jeg glømmer dine synder. Det er det som blir konsekvensen av påskebudskapet.

 Korset viser oss Gud kjærlighet. Fra korset sier Gud Jeg elsker deg. Han gir oss sin kjærlighet. Mens vi ennå var syndere, døde Kristus for oss. Det er vanskelig å forstå Kristi kjærlighet. Hvor dyp den er, hvor høy den er og hvor vid den er. Den er kalt evig kjærlighet. Det er ingen begynnelse og det er ingen slutt på Kristi kjærlighet. Når du kommer til Kristus og overgir ditt liv til ham, blir denne kjærligheten din. Gud vil gi deg kraft til å elske. Fra korset sier Gud Jeg elsker deg. Du har begått synd. Du har brutt mine lover. Du fortjener straff og fortapelse. Men jeg tilgir deg. Jeg elsker deg.

Korset er den eneste veien til frelse. I ordspråkene 16:25 kan vi lese Om mannen mener at veien er rett, kan den likevel ende i døden. I dag er det mange stier og veier å gå på, så mange ismer å følge, og alle gir løfter om frelse og fred. Men kun en vei leder til frelse. Bare veien til korset leder til frelse. Jesus sa: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Bibelen forteller om den smale vei og den brede vei. Den smale veien leder til Guds rike, og den brede til fortapelse. Hvert eneste menneske er på en av disse veiene. Korset gir også ny dynamikk til livet. Når du har kommet til korset, vil du aldri bli den samme. Paulus skriver i 2. Kor. 5:17 Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til.

 Jeg som aldri hadde hørt om baptister. Jeg som ikke hadde noen planer om å bli kristen da jeg som 15-åring ble frelst. Da skjedde det gradvis en endring i livet mitt. Jeg ble interessert i åndelig ting og brydde meg om andre mennesker. Jeg hadde ikke gjort det noe særlig før. Jeg så egentlig på mennesker på en helt ny måte fra tidligere. Det ble viktig for meg å fortelle om Jesus Kristus og hva han hadde gjort på korset – det er gode nyheter.

 Du kan også komme til Kristus. Han vil endre livet ditt. Han ønsker å endre måten du tenker på. Du blir egentlig en ny skapning.

 Korset garanterer også for evig liv. Korset ble fulgt av oppstandelsen.  Vi er adskilt fra Gud, men korset og oppstandelsen bringer oss til Gud.

 Det handler om å kjenne Kristus. Gi livet til ham og la han komme inn i hjertet, som vi ynder å beskrive det. Han som kan tilgi, og gi deg en slik glede og fred som du aldri har hatt før. Påsken handler om at Gud gav sin sønn, Jesus Kristus, for å død på et kors og stod opp igjen for deg og meg. Når vi gir våre hjerter og vår liv til han, tar Gud og inkluderer oss inn i sin familie og vi blir and barn.

 Første påskedag var det noen kvinner som ville se hvordan det stod til ved Jesus grav – de fant at han var oppstått.  Han var vekk fra graven – bare likklærene var igjen. Han er levende. Korsdøden er overvunnet. Det fortelles om Johannes at han så det og trodde. Siden viste Jesus seg for til sammen over 550 mennesker før han for opp til himmelen.

 Kristus gjorde det for deg og meg. Dersom du ønsker mer ut av ditt forhold til Gud. Dersom du ikke er sikker på forholdet ditt til Gud, kan du ordne det. Åpne for Jesus Kristus inn i hjertet ditt og han vil gi deg del i seieren over døden – et evig liv for alle som tror på han.

 

Jan Sæthre

Kommer du ...

aug
14
søn
18:00 Sommersøndag
Sommersøndag
aug 14 kl. 18:00
Velkommen til sommersøndag i underetasjen. Vi starter med kaffe og kake og etterpå samles vi til vitnesbyrd, sang/musikk og andakt.

Gi en gave: Vipps til 10933

Luksefjellstua

Luksefjellstua

Leie menighetens hytte i Luksefjell !

Bibelen

Eldre artikler