W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Om oss

Vi er på vandring 

Vi er alle på vandring gjennom livet. Livet står ikke stille for noen av oss. Underveis vil vi gjerne oppleve mest mulig, vi vil vokse og utvikle oss, og vi ønsker at livet skal være så godt og meningsfylt som mulig.

 Dette er ikke alltid like enkelt. Av og til mislykkes vi, vi opplever nederlag og sorg, og møter kanskje veggen. Andre ganger kan vi føle at livet går på skinner. En skyfri himmel hvelver seg over oss, og vi føler at vi svever.

 Uansett hvordan du har det eller hvor du er under vandringen akkurat nå, ønsker vi å være der for deg og sammen med deg. Vi tror at Gud har en plan for ditt liv, og vi tror at du kan få en tryggere og rikere framtid sammen med ham. Midt i en usikker og ustabil verden er det godt å kunne overlate sitt liv til han som har framtida i sine hender.

 Med denne informasjonen ønsker vi å fortelle deg litt om hvem vi er, hva vi står for, hvilke visjoner vi har og hvilke verdier vi bygger på. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til vårt fellesskap!

Hvem er vi?

 Skien baptistmenighet ble stiftet i Zimmer-manngården i Porsgrunn den 22. april 1860 med 8 troende døpte medlemmer. I løpet av 1861 og 1862 ble virksomheten mer og mer lagt til Skien, og menigheten fikk navnet «Baptistmenigheten i Porsgrunn, Solum og Skien». Den er Norges første og eldste baptistmenighet.

 Menigheten hadde pr. 01.01.2010 267 medlemmer, hvorav de fleste bor i Skien og dens nabokommuner. I tillegg har menigheten en rekke juridiske medlemmer (menighetsbarn som ikke er døpt) og venner som er engasjert i menighetens virksomhet.

 Menigheten har et demokratisk styresett, med menighetsmøtet som øverste beslutningsorgan. Her har alle medlemmer forslags- og stemmerett.  

Skien baptistmenighet står tilsluttet Det norske baptistsamfunn, som har ca. 6000 døpte medlemmer.

Hva står vi for?

 Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte og levende ord, som åpenbarer Guds vilje og rettesnor for tro, liv og lære.

Vi tror at evangeliet er Guds tilbud om frelse og evig liv til hvert enkelt menneske, og at mennesket har fått sin frie vilje til å forkaste eller ta imot dette tilbudet.

 Vi tror at evangeliets hensikt er at mennesket skal komme til tro på Jesus Kristus og ta imot ham som sin Frelser og Herre.

 Vi ser det som naturlig og riktig at et menneske lar seg døpe etter at det har vendt om og tatt imot troen på Jesus Kristus. Troendes dåp kaller vi det. Dåpen skjer ved full neddykking.

 Den som tror og blir døpt, opptas som medlem i en lokal menighet, der hun eller han kan fungere med de gaver Gud gir.

 Vi tror at Den Hellige Ånd bor i alle som tror på Jesus Kristus, og at Han gir kraft og glede, kjærlighet og visdom til å leve et liv etter Guds ord.

 Vi mener at tankefrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet er menneskerettigheter som ikke må krenkes.

Hva vil vi?

 Grunnlaget for all virksomheten vår er misjonsbefalingen, slik vi finner den i Matt 28, 18-20:  Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde
alt det jeg har befalt dere.

 Vi vil at så mange mennesker som mulig skal komme til en personlig tro på Jesus Kristus, og at de skal vokse som mennesker og som kristne.

 Vi vil være et godt møtested for alle som lengter etter en mening med livet.

 Vi vil at menigheten vår skal preges av åpne dører og godt vennskap.

 Vi vil at så mange som mulig kan finne sin plass både i gudstjenesten og i husgruppene.

 Vi vil at alle våre venner og medlemmer skal finne og bruke sine gudgitte gaver og evner i tjeneste for Gud og sine medmennesker

 Vi vil at alle våre medlemmer skal stå sammen om det oppdraget Jesus har gitt oss: å gjøre alle folkeslag til hans disipler.

Medlemskap

 Alle som tror på Gud Fader, Sønnen og Den Hellige Ånd, bekjenner Jesus Kristus som sin Frelser og har latt seg døpe på bekjennelse av sin tro, kan bli medlem av Skien baptistmenighet.

 I enkelttilfelle kan også personer bli medlemmer på grunnlag av sin tro på den treenige Gud.

 Mennesker som ønsker å bli medlemmer, har en personlig samtale med menighetens pastor før medlemsopptak.

 Nye medlemmer får en innføring i menighetens trosgrunnlag, dåpssyn og
målsetting.

 Det forutsettes at medlemmer av menigheten er lojale mot menighetens trosgrunnlag, dåpssyn og målsetting.

Kommer du ...

okt
20
fre
18:00 Tweens
Tweens
okt 20 kl. 18:00
Samling for barn i alderen 5.-7.klasse. Her har vi lek, spill, konkurranser, mat, vennskap og andakt.
okt
22
søn
11:00 Baluba/kirkekino
Baluba/kirkekino
okt 22 kl. 11:00
Kirkekino for de yngste/søndagsskole for Tweens
okt
23
man
19:00 Foreldrekveld
Foreldrekveld
okt 23 kl. 19:00
Foreldrekveld i underetasjen, med foredragsholder Einar Ask, god mat og koselig samvær. For alle foreldre.
okt
25
ons
11:30 Lunsj og bønn
Lunsj og bønn
okt 25 kl. 11:30
Vi spiser lunsj sammen og har en bønnestund etterpå. Alle velkommen!
14:30 Etter skoletid
Etter skoletid
okt 25 kl. 14:30 – 18:30
 
okt
26
tor
17:00 Logos
Logos
okt 26 kl. 17:00
Barnekor for barn i alderen 1.-4.klasse.
17:00 Trall
Trall
okt 26 kl. 17:00
Småbarnssang for barn (1-6 år) sammen med en voksen
18:15 SSC
SSC
okt 26 kl. 18:15
Øvelse for kor med barn/ungdom i alderen 5.klasse – 10.klasse.
okt
27
fre
18:00 Tweens
Tweens
okt 27 kl. 18:00
Samling for barn i alderen 5.-7.klasse. Her har vi lek, spill, konkurranser, mat, vennskap og andakt.

Gi en gave: Vipps til 10933

Luksefjellstua

Luksefjellstua

Leie menighetens hytte i Luksefjell !

Bibelen

Arkivet