W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Arkiv | Nyheter

Krig i Kachinprovinsen i Myanmar.

Nødhjelpsinnsamling

Krig i Kachinprovinsen

Igjen har borgerkrigen gjort livet krevende for befolkningen i Kachin-provinsen, lengst nordvest i Myanmar.

Konflikten mellom befolkningen i Kachin og myndighetene i Myanmar har vart i mange år. Denne våren har kamphandlingene blusset opp igjen. Mange har vært på flukt lenge, og nye grupper drives på flukt. Felles for disse er nød, sult, sykdom og mangel på hjelp.

Det norske Baptistsamfunn har i samarbeid med Norway Christian Chin Federation har vi satt i gang en ekstra nødhjelpsinnsamling nå i mai måned.

Vi har også fått tilgang på en kort presentasjon med bilder og musikk fra Kachin-provinsen. Denne gjør vi oppmerksom på at har mange sterke bilder.

Gaver kan sendes til Skien baptistmenighets bankkonto 2680.34.04266 merket Kachin.

Skien baptistmenighet har 5 medlemmer fra Kachinprovinsen.

 

 

13. mai er det konfirmasjon i Skien baptistkirke.

Konfirmasjonssøndag

Årets konfirmantkull

Årets konfirmantkull er 12 kjekke ungdommer.

Lucelie Celeste José, Thomas Oleander Abelvik, Linnea Hoppestad, Andrew Nilsen, Simon Nilsen, Erik Dexter Øygarden, Jonathan Taranger, Marius Sommer Brustad, Celine Wright Lia, Sara Wensaas Andresen, Christian Lysø Sølyst og John Nyheim Henriksen.

Konfirmasjonsgudstjenesten er søndag 13. mai 11:00 i Skien baptistkirke.

 

Allison Hurst hadde med datteren i lovsangsgruppa.

Zoe med mamma i lovsangen

Harand Dønnestad

Sliten? Skuffet? Kjenner du motløshet? Er litt tungsinnet? Kanskje kjenner du mindreverdighets-komplekser? Frimodigheten og gleden i Jesus litt «så-der» om dagen? Står foran et «fjell» som ser uoverstigelig ut? Med disse spørsmålene hadde Harald Dønnestad invitert til søndagens gudstjeneste.

Harald og Atle

Underveis i gudstjeneste hadde Harald Dønnestad invitert Atle Helgen til å dele fra sitt liv. Atle Helgen ble kristen i 12-13 års alderen, men det ble ikke noe særlig utav det før han ble 23 år. Da fikk han en sterk gudsopplevelse, som gjorde at han ble skikkelig tent av Den hellige Ånd. Studerte teologi og ble ungdomspastor i en menighet i Grenland. Etter 5 år som pastor gikk han tom. Troen har vært dere hele tiden. Gud har holdt tak i han, og det har gitt ulike erfaringer gjennom livet. Nå har han og familien funnet et fellesskap i Skien baptistmenighet.

Zoe med mamma

Tidlig krøkes, heter det i ordtaket! Zoe var med mamma Allison Hurst på piano i lovsangsgruppa. Det måtte bare gå bra.

Pastorene på plattforma

Kveldens tale var en samtale mellom pastorene på plattforma. Vidar Bergsland hadde samlet Birgit Andersen og Gabriel Stephen til en dialog med utgangspunktet i pinseopplevelsen i apostelens gjerninger. Gud har gitt de kristne Den hellige Ånd og der er det kraft å hente. Bibelhenvisningen var hentet fra Paulus brev til Efeserne 3:7 Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Tro at Gud gir deg kraft der du er nå.

Ungdommene leder lovsang

Begeistret lovsang under nattverden fra ungdommene.

 

 

Skien baptistmenighets familiegudstjeneste.

Alle sammen gudstjeneste

Blinkteamet

Denne søndagen var Blinkteamet fra Tistedal på besøk. Blinkteamet har navnet sitt fra Blink, som er sommerfesten til Det norske Baptistsamfunn, hvor de er med på familiesamlingene og lovsangen. Det er tre generasjoner med i koret, og budskapet om Jesus ble formidlet på en glad og engasjert måte.

Konkurranse

Konkurranse hører med på en familiegudstjeneste. Her under ledelse av Heid Trainer Flatebø, og lagledere som satset alt.

Struts og kamel

Det er første gangen taleren ankommer på kamel på plattforma. Det gjorde Agnar Sæli denne søndagen, og det ble et skikkelig race med strutsen til Anette Oterholt Bergsland. Birgit Andersen om møteleder prøvde etter beste evne å holde styr på det meste.

Agnar Sæli taler

Temaet i talen til Agnar Sæli var å bryte ned murer. Han tok utgangspunkt i Peter som kom til romeren Kornelius, og dermed brøyt en barriere og en mur ved at evangeliet ble forkynt til en ny gruppe – romerne.

Teksten finnes i Apostelenes gjerninger 10 I Cæsarea bodde en mann ved navn Kornelius, som var offiser ved Den italiske bataljon.  Han var en from mann, og både han og hele hans hus hørte til dem som fryktet Gud. Han ga ofte gaver til de fattige blant jødene og ba stadig til Gud.
   
 En dag ved den niende time hadde han et syn. Han så tydelig en Guds engel som kom inn til ham og sa: «Kornelius!»  4 Kornelius stirret på ham og sa forferdet: «Hva vil du, herre?» Engelen svarte ham: «Dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han er blitt minnet om deg.  5 Nå skal du sende noen menn til Jaffa for å hente en mann ved navn Simon med tilnavnet Peter.  Han er gjest hos garveren Simon, som bor i et hus nede ved sjøen.»  7 Da engelen som talte til ham, var borte, tilkalte Kornelius to tjenere og en from soldat fra livvakten sin.  8 Han forklarte dem saken og sendte dem av sted til Jaffa.
   
 Dagen etter, mens de var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for å be; det var ved den sjette time. 10 Han ble sulten og ville spise. Mens de holdt på å lage maten, kom han i ekstase. 11 Han så at himmelen hadde åpnet seg, og at noe dalte ned; det så ut som en stor duk som ble firt ned mot jorden etter de fire hjørnene. 12 I den var alle slags firbeinte dyr og krypdyr som lever på jorden, og alle slags fugler under himmelen. 13 Og en stemme sa til ham: «Stå opp, Peter, slakt og spis!» 14 Men Peter svarte: «Det kan jeg ikke, Herre! For jeg har aldri spist noe vanhellig og urent.» 15 For andre gang talte stemmen til ham: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» 16 Dette hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen igjen.
   
17 Mens Peter ennå var i villrede om hva dette synet skulle bety, kom utsendingene fra Kornelius. De hadde spurt seg fram til Simons hus og sto nå foran porten. 18 De ropte inn og spurte om Simon med tilnavnet Peter var gjest der. 19 Peter tenkte fremdeles på synet da Ånden sa til ham: «Her er tre menn som spør etter deg. 20 Skynd deg og gå ned; du skal følge med dem uten å nøle, for jeg har sendt dem.» 21 Peter gikk ned til mennene og sa: «Det er meg dere spør etter. Hvorfor er dere kommet hit?» 22 De svarte: «Vi er sendt av offiseren Kornelius, en rettskaffen og gudfryktig mann som hele det jødiske folk har bare godt å si om. Han har fått et budskap fra en hellig engel som sa at han skulle hente deg hjem til seg og høre hva du har å si.» 23 Så ba Peter dem inn og lot dem bo der som gjester.
        Neste dag ga han seg i vei sammen med dem, og noen av brødrene fra Jaffa fulgte med.
24 Dagen etter nådde de Cæsarea. Kornelius ventet dem og hadde bedt sammen sine slektninger og nærmeste venner. 25 Da Peter skulle gå inn, kom Kornelius og møtte ham, kastet seg ned foran føttene hans og tilba ham. 26 Men Peter reiste ham opp og sa: «Reis deg, jeg er også bare et menneske.» 27 Peter snakket med ham mens de gikk inn, og han så at mange mennesker hadde kommet sammen. 28 Han sa til dem: «Dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. 29 Derfor kom jeg da jeg ble budsendt, uten å gjøre innvendinger. Men nå spør jeg: Hvorfor har dere sendt bud på meg?» 30 Kornelius sa da: «På denne tiden for tre dager siden, altså ved den niende time, var jeg hjemme og ba. Med ett sto en mann i lysende klær foran meg 31 og sa: ‘Kornelius, Gud har hørt din bønn og er blitt minnet om dine gaver til de fattige. 32 Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. Han er gjest hos garveren Simon, som bor nede ved sjøen.’ 33 Med en gang sendte jeg bud etter deg, og det var godt at du kom. Nå er vi alle samlet for Guds ansikt og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si.»
   
34 Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, 35 men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett. 36 Dere kjenner det ordet han sendte til Israels folk: det gode budskapet om fred ved Jesus Kristus, han som er Herre over alle. 37 Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea: 38 Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. 39 Og vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte. 40 Gud reiste ham opp på den tredje dagen og lot ham tre synlig fram, 41 ikke for hele folket, men for de vitnene Gud på forhånd hadde utvalgt, for oss som spiste og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. 42 Og han påla oss at vi skulle forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. 43 Om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn.»
   
44 Mens Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd over alle som hørte Ordet. 45 De troende av jødisk ætt som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at Den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene. 46 For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da sa Peter: 47 «Disse har fått Den hellige ånd slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?» 48 Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager. 

 

SSC inspirerte.

Soul Church

Soul Church

Det er skikkelig inspirerende å høre SSC – Skien Soul Children på søndagens Soul Church. De formidler budskapet og troen på en fin måte.

Tabita forteller

Tabita Asnevica fortalte på gudstjenesten om hvilken forskjell arbeidet i Tabitasentret i Ogre i Latvia gjør overfor fattige barn og unge. De får mat, et sted å dusje, mulighet for å vaske tøy og så får de høre om Jesus. Dette arbeidet forvandler unge menneskers liv.

 

Misjons- og sosialprosjekt i Latvia.

Dugnadstur til TabitaSenteret

Dugnadsgjengen

Skien Baptistmenighet har igjen bidratt til ferdigstillelse av Tabitasenteret i Ogre, Latvia etter ny dugnadstur. Denne gang dro 12 mannfolk av gårde.

Av: Per Christian Holm

Tabitasenteret begynner nå virkelig å ta form og bli klart som værested og dagsenter for barn og unge fra vanskeligstilte familier i Ogre. Det var en glede for oss som dro på dugnadstur å bidra. Torsdag, fredag og lørdag ble brukt til planlagt arbeid rundt om på Tabitasenteret. Etter en kort morgensamling med ord for dagen, sang og bønn – og litt kaffe – spredte vi oss rundt på huset i ulike grupper og jobbet.

Dugnad

Av arbeid som ble utført kan nevnes:

Det store aktivitetsrommet i 2. etasje, hallen i 2. etasje, den store garasjen og grovkjøkkenet ble malt. Det ble plassbygget og montert lagerhyller i garasjen, og i dagsenteret ble det satt opp ny delevegg og dør til nytt kontor. Det ble skjært/slått ut nye døråpninger og satt inn nye dører mellom dagsenteret/spisesal, kjøkken/grovkjøkken og grovkjøkken/garasje. I musikk/dans/mediarommet fikk vi montert prosjektor, nytt lerret, DVD spiller og stereoanlegg.

Torsdag, fredag og lørdag ble brukt aktivt med planlagte oppgaver.

Gudtjeneste i Ogre baptistkirke

Søndag formiddag deltok vi på Gudstjenesten i Ogre Baptistmenighet. På ettermiddagen var vi på besøk hos 2 familier som TabitaSenteret har kontakt med. I gudstjenesten bidro vi sterkt; Arne Johannes Holte talte, Vidar Bergsland hadde hilsen fra vår menighet og Pål Ellefsen og Bård Aasland sang begge solo.

På besøk

Vi takker for en innholdsrik, aktiv og meningsfull dugnadstur og gleder oss til at TabitaSenteret blir ferdigstilt og kommer i full drift!

 

Tale av pastor Vidar Bergsland på palmesøndag.

Jesu drivkraft

Heia

Det er mye motivasjon i heiarop. Det er mye energi når noen løfter deg fram med oppmuntringer. Mye krafttilførsel når mennesker bærer deg fram med entusiasme i offentlighetens lys.

Men var det det Palmesøndag var for Jesus? Var det der han fikk kraften? Var det der han hentet styrken til å møte Getsemane, forhørene, piskingen, korfest ropene, forlattheten og korset?

Når livet tilspisser seg og presses kommer vårt indre mer fram. Når de store valgene skal tas blir verdiene våre synlige. Når prøvelsene kommer viser gudsrelasjonen sin styrke. Når det ytre, -våre fasader og forsvarsverk sprekker opp hva er det da som kommer frem, – vårt innerste.

Påskens store drama har mange lag, og kan betraktes fra uendelig mange vinkler:

  • Den gamle og den nye pakten.

  • Rom — Jerusalem,   Storpolitikk og politiske partier, personlig makt.

  • Lysets kamp og fyrste —–   mot mørket og mørkets fyrste.
  • En hensiktsdrevet frelseshistorie som ender med: Det er fullbrakt og oppstandelsens morgen!
  • En profetisk oppfyllelse av gamle løfter.

Men hvor finner Jesus drivkraften til gjennomføringen i dette dramaet, – kraften når ord blir til den ultimate handling, – å gå i døden? Hva gjør at Jesus ikke trekker seg? Det er mange svar å finne men la meg prøve ett!

Luk 19:41-42.

Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. 

De søkte fred, men forsto ikke hva som tjente til fred!

Drømte om frihet, ropte til Gud om Messias sitt komme og gjenopprettelse av Davids rike. De kjempet politisk for å skaffe seg størst mulig albuerom for selvstendig styre i religiøse spørsmål. De feiret og så tilbake på den store utfrielsen fra Egypt og Guds mektige hånd som hadde løftet dem ut av fangenskap og inn i løftets land. På denne høytiden pusset de i åndelig forstand sitt arvesølv blankt og ble oppildnet i sin sjel og ånd over at det fremdeles var håp om en ny Guds utfrielse, — for de ytre omstedigheter var jo faktisk noe tilsvarende som den gang i Egypt. Gud, –er det nå du skal opprette ditt rike eller når Gud skjer det ? Utfri oss!

Jesus ser noe annet enn et feststemt Jerusalem.

Jesus gråter: Fordi folket forstår ikke fredens vei, — hva som tjener til fred. Fordi folket ikke forstår at fred med det ytre er betinget av fred i det indre. De som skaper fred er bare de som har fred. Maktens misbrukere , -er de som ikke forstår at Gud har all makt. Åndelighetens ivaretakere er de som tror at den er bokstavinspirert og segregerer tempelområdet etter hedninger, kvinner, menn, prester og øversteprester. Det er de som tror at Gud åpenbarer seg ovenfra etter et hierarkisk system, og slipper sitt lys ned gjennom akkurat dem, – hvis de var heldige.

Jesus gråter over dem alle fordi de ikke ser hva som tjener til deres fred!

Hvor finner Jesus så kraften til å møte disse menneskene?

Alle trofaste kirkegjengere vil lett gjennomskue hvor denne prekenen bærer hen. Nemlig kjærligheten som drivkraft! Gud vår Fars kjærlighet!

Men jeg vil henlede oppmerksomheten ikke til det store drama, men til de små drama som skjer midt i den store festen. Der kjærligheten får et praktisk utslag og kommer til uttrykk.

Matt 26: 6 -13    

Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. «Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige.» Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Hvem i all verden ville besøke en spedalsk, ikke om han var og ikke om han hadde vært spedalsk. Det ville alltid være og forbli et skammens hus….., det viser seg også ved at også en kvinne salver Jesu føtter, til det huset kunne hun gå, – der var det skam nok fra før….. hun som mange viste hadde levd et liv i synd.

Kjærligheten kan erklæres til alle, men rettes i praksis mot den ene. Kjærligheten favner bredt, men håndhilser i møte med mennesker. Kjærligheten lovprises fra tårnet, men må viskes i øret for å nå hjertet. Kjærlighetens poesi framkaller stor og bred og allmenn begeistring, men må berøre for å få overføringens kraft.

Kjærligheten er Guddommelig universell, men uttrykkes spesifikt Gud til menneske, og menneske til menneske. Alt annet er tomme tønner , hykleri og øretutere.

…… derfor gjestet Jesus Simon den spedalske, derfor slapp han kvinnen så nært, derfor så Jesus den fattigste av de fattige gi 2 øre blant alle de velklingende mynter og store offergaver som kom i tempelkisten, – for i kjærlighet hadde hun gitt sitt hjerte til Gud.

…… derfor sier Jesus til Peter da han hogg øret av Malkos, øversteprestens tjener.  

«Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke tømme det begeret min Far har gitt meg?» 

Jeg tror det var kjærligheten som drev Jesus framover.

Under det siste måltid med sine venner har vi et klart Jesus sitat som bekrefter dette:

 Luk 22:14-15  

 Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. 

Kjærligheten følger ingen lover. Kjærligheten visker ut det menneskelige og berører det guddommelige.

Kjærligheten lengter etter å finne et uttrykk! Jesus gjorde det ved å bryte brødet som sin kropp og delte ut. Jesus løftet vinbegeret og de drakk alle av begeret, — som hans blod.

Men kjærligheten har en enorm utfordrer: Frykten!

Påskedramaet er en konfrontasjon mellom frykt og kjærlighet.

Det mangler ikke på frykt, noe sted i dette dramaet, den følger som kjærlighets skygge.

Alt fra de som holdt seg på solid avstand fra hele greia, til disipler som rives i filler mellom kjærlighet og frykt og topper seg i Peters fornektelse, og alle disipler som flykter hals over hode. — til Jesu egen kamp om å slippe døden og den ensomme kampen i Getsemane som på det svarteste heter: Min Gud min Gud hvorfor har du forlatt meg!

Kjærligheten driver Jesus på målet, – og når kjærligheten er brakt til veis ende, brukt til fulle, – da forflytter frykten seg plutselig til de sterke, maktens herrer som utbryter.

Matt 27:54

Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!»    Da kom kjærligheten fram som en maktfaktor.

Men for disiplene kræsjer kjærligheten og frykten, og frykten styrer dem helt til Jesus viser seg levende foran dem, og kjærligheten flammer opp igjen. Kjærlighet er ferskvare også for Jesu etterfølgere, men disipler glemmer fort og frykter mye og fort.

  1. Joh 4 : 18.

Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

Palmesøndag og dagene framover drives frykten fra skanse til skanse av Jesus kjærlighet til deg og meg. Han overvinner frykten med kjærligheten.

Det er bare i denne kjærligheten vi kan møte vår egen frykt. Det er bare i den kjærligheten vi kan jage frykten på dør. Det er bare i den kjærligheten vi kan seire.

Fred være med deg! Velsignet påske!

 

Alle sammen gudstjeneste 18. mars

5 brød og 2 fisker

Brødunderet

På familiegudstjenesten denne søndagen var temaet undret med 5 brød og 2 fisker. Det ble første vi et dramastykke om underet fra Evangeliet etter Johannes 6:1-14 Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen.  2 En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke.  3 Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine.  Påsken, jødenes høytid, var nær. 5 Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?»  6 Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.  Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.»  8 En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham:  «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» 10 Da sa Jesus: «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring fem tusen menn. 11 Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. 12 Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» 13 De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene. 1Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: «Dette må være profeten som skal komme til verden!»

Birgit Andersen talte deretter over undret. Hun understreket at vi må ha fokus på det vi har, ikke på det vi ikke har.

Utdeling

Deretter var det utdeling av brød til alle deltakerne på gudstjenesten, og det det holdt til alle sammen.

Logos

Logos sang inspirert om at Gud løfter oss opp.

 

Kommer du ...

Gi en gave: Vipps til 10933

Sommerfesten

Blink - Baptistenes sommerfest
Baptist Liv Inspirasjon Nærhet Kraft
4. – 8. juli 2018

Luksefjellstua

Luksefjellstua

Leie menighetens hytte i Luksefjell !

Bibelen

Arkivet