W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Arkiv | Nyheter

Valgmøte 5. juni

Harald Dønnestad ble gjenvalgt som menighetsleder

Harald Dønnestad ble gjenvalgt som menighetsleder på menighetens valgmøte 5. juni. Sammen med seg som medlemmer i strategiutvalget har han Thorbjørn Andersen og Jan Sæthre.

Ragnhild Nyheim Grønseth fortsetter som leder i tjenesteutvalget, hvor hun har med seg Inger Marie Abelvik og Trond Hjort.

Solfrid Bergsland tar over som leder av økonomiutvalget. Reidun Johannessen og Christer Lilienberg er de andre medlemmene i utvalget.

Jarle Stensbøl ble gjenvalgt som leder av eiendomsutvalget. De andre medlemmene i utvalget Rolf Flatebø og Tormod Bergsland.

Sammensetningen av familieutvalget var ikke klart til valgmøtet.

 

Mange perspektiv under søndagens gudstjeneste.

Velkomst og avskjed

Nye medlemmer

Søndagens gudstjeneste inneholdt både velkomst og avskjed.

4 nye medlemmer ble ønsket velkommen til menighetsfellesskapet Chris Frederiksen, Conrada Vinia Navarro, Gunvald Sæthre og Margit Sæthre.

Forbønn for familine Hurst

Det var avskjed med familien Hurst som har vært 2 år i Norge. Allison, Jeremiah og lille Zoe skal nå tilbake til Virginia i USA. Under gudstjenesten delte Jeremiah tanker omkring hva de har opplevd og hvordan Gud har ledet dem med utgangspunkt i at Gud er vår tilflukt og vår styrke fra salmene, samtidig som han takket menigheten. Allison sang to sanger His eye is on the sparrow og The Blood. Familien Hurst vil bli savnet av mange.

Under gudstjenesten ble menigheten utfordret til å bli med på å støtte flyktningene i Kachin-provinsen i Myanmar. Flyktningene har forlatt alt de har og har blitt bombet av myndighetene. Vi hjelper via Kachin Baptist Convention. Send din gave på Vipps 10933 eller bankkonto 2680.34.04266. Vi har lovet å sende 20.000 kroner.

Elin og Gabriel

Gabriel Stephen talte denne søndagen og kona Elin tolket. Han tok utgangspunkt i Evangeliet etter Matteus 18:18-20 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

Menigheten er til for å tjene hverandre og vi lærer å bli Jesu disipler.

 

 

Allison Hurst synger på gudstjenesten i Skien baptistkirke

The Blood

 

Daniel Mondo Harris smilte godt når han innledet gudstjenesten.

Kveldsgudstjeneste siste søndag i mai

Forsangere

Teamet med forsangere – Arnhild Edvardsen, Merethe Lysø Sølyst og Heidi Kløveørd – leder godt an i sangene, med god hjelp av Allison Hurst på violin. I tillegg spilte Stian Taranger flygel og Christian Sølyst på gitar.

Birgit intervjuer

Barnearbeider Birgit Andersen tok seg en prat med noen av deltakerne som hadde vært på Camp Kollmyr denne helga. Camp Kollmyr er et weekendtilbud fra Misjonskirkene i Grenland, Pinsekirken Tabernaklet og Skien baptistkirke til barn fra 4. til 7. trinn med mange ulike aktiviteter, som ble arrangert denne helga på Kollmyr skole.

Daniel Mondo Harris

Daniel Mondo Harris var i skikkelig godt humør når han innledet kveldens gudstjeneste om Brødet fra himmelen i evangeliet etter Johannes 6:22-35 Dagen etter var det ennå mange mennesker på den andre siden av sjøen. De hadde sett at det var bare én båt der, og at Jesus ikke var gått om bord i den sammen med disiplene; de hadde dratt bort alene. Noen båter fra Tiberias la nå til nær stedet hvor Herren hadde bedt takkebønnen og de hadde spist brødet. Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»
   
Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. 33 Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

Vidar Bergsland taler

Pastor Vidar Bergsland understreket i sin tale at du kan ikke flykte fra Gud. Han ønsker å dra deg inn igjen. Det er i Hans nærhet du får drikke og mat for ditt åndelige liv.

 

12 konfirmanter på søndagens gudstjeneste.

Konfirmasjon er fest

Konfirmanter

I år gjorde vi rett og slett ferdig den offisielle fotograferingen før gudstjenesten begynte. På dette bildet er også lederne med.

Konfirmanter

12 kjekke ungdommer hadde sett fram til denne dagen. Foran fra venstre Jonathan Taranger, Celine Wright Lia, Lucelie Celeste José, Linnea Hoppestad, Sara Wensaas Andresen og Simon Nilsen. Bak fra høyre Thomas Oleander Abelvik, John Nyheim Henriksen, Andrew Nilsen, Christian Lysø Sølyst, Marius Sommer Brustad og Erik Dexter Øygarden.

Odd Kløverød ønsket velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste i en fullsatt kirke med over 400 til stede.

Fellessang

Flere av konfirmantene var med å ledet an i fellessangene Lord, I lift Your name og high og Good, good father.

Birgit og Gabriel

Ting er nok ikke som før. Første del av talene fra lederne for konfirmantundervisningen, barnepastor Birgit Andersen og ungdomspastor Gabriel Stephen, var en rapp, før de landet andre del som en mer vanlig tale med god livsvisdom.

Christian Lysø Sølyst (til  høyre) sang solo, godt hjulpet av Jeremiah Hurst på gitar. Under gudstjenesten deltok også Skien Soul Children.

Forbønn og lystenning

Forbønnshandlingen for hver enkelt konfirmant er sterkt. Samtidig tente en forbeder et lys for konfirmanten.

Fotoseanse

En fotoseanse hører bestandig med for familie og venner,

Takk

før det var tid for å takke lederne.

Det ble også opplyst om at dersom du ønsker å stå til konfirmasjon neste år i Skien baptistkirke, kan du kontakte Birgit Andresen på epost bibbi@sf-nett.no

 

Krig i Kachinprovinsen i Myanmar.

Nødhjelpsinnsamling

Krig i Kachinprovinsen

Igjen har borgerkrigen gjort livet krevende for befolkningen i Kachin-provinsen, lengst nordvest i Myanmar.

Konflikten mellom befolkningen i Kachin og myndighetene i Myanmar har vart i mange år. Denne våren har kamphandlingene blusset opp igjen. Mange har vært på flukt lenge, og nye grupper drives på flukt. Felles for disse er nød, sult, sykdom og mangel på hjelp.

Det norske Baptistsamfunn har i samarbeid med Norway Christian Chin Federation har vi satt i gang en ekstra nødhjelpsinnsamling nå i mai måned.

Vi har også fått tilgang på en kort presentasjon med bilder og musikk fra Kachin-provinsen. Denne gjør vi oppmerksom på at har mange sterke bilder.

Gaver kan sendes til Skien baptistmenighets bankkonto 2680.34.04266 merket Kachin.

Skien baptistmenighet har 5 medlemmer fra Kachinprovinsen.

 

 

13. mai er det konfirmasjon i Skien baptistkirke.

Konfirmasjonssøndag

Årets konfirmantkull

Årets konfirmantkull er 12 kjekke ungdommer.

Lucelie Celeste José, Thomas Oleander Abelvik, Linnea Hoppestad, Andrew Nilsen, Simon Nilsen, Erik Dexter Øygarden, Jonathan Taranger, Marius Sommer Brustad, Celine Wright Lia, Sara Wensaas Andresen, Christian Lysø Sølyst og John Nyheim Henriksen.

Konfirmasjonsgudstjenesten er søndag 13. mai 11:00 i Skien baptistkirke.

 

Allison Hurst hadde med datteren i lovsangsgruppa.

Zoe med mamma i lovsangen

Harand Dønnestad

Sliten? Skuffet? Kjenner du motløshet? Er litt tungsinnet? Kanskje kjenner du mindreverdighets-komplekser? Frimodigheten og gleden i Jesus litt «så-der» om dagen? Står foran et «fjell» som ser uoverstigelig ut? Med disse spørsmålene hadde Harald Dønnestad invitert til søndagens gudstjeneste.

Harald og Atle

Underveis i gudstjeneste hadde Harald Dønnestad invitert Atle Helgen til å dele fra sitt liv. Atle Helgen ble kristen i 12-13 års alderen, men det ble ikke noe særlig utav det før han ble 23 år. Da fikk han en sterk gudsopplevelse, som gjorde at han ble skikkelig tent av Den hellige Ånd. Studerte teologi og ble ungdomspastor i en menighet i Grenland. Etter 5 år som pastor gikk han tom. Troen har vært dere hele tiden. Gud har holdt tak i han, og det har gitt ulike erfaringer gjennom livet. Nå har han og familien funnet et fellesskap i Skien baptistmenighet.

Zoe med mamma

Tidlig krøkes, heter det i ordtaket! Zoe var med mamma Allison Hurst på piano i lovsangsgruppa. Det måtte bare gå bra.

Pastorene på plattforma

Kveldens tale var en samtale mellom pastorene på plattforma. Vidar Bergsland hadde samlet Birgit Andersen og Gabriel Stephen til en dialog med utgangspunktet i pinseopplevelsen i apostelens gjerninger. Gud har gitt de kristne Den hellige Ånd og der er det kraft å hente. Bibelhenvisningen var hentet fra Paulus brev til Efeserne 3:7 Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Tro at Gud gir deg kraft der du er nå.

Ungdommene leder lovsang

Begeistret lovsang under nattverden fra ungdommene.

 

 

Kommer du ...

aug
22
ons
11:30 Lunsj og bønn
Lunsj og bønn
aug 22 kl. 11:30
Lunsj og bønn i underetasjen i kirken
aug
29
ons
11:30 Lunsj og bønn
Lunsj og bønn
aug 29 kl. 11:30
Lunsj og bønn i underetasjen i kirken

Gi en gave: Vipps til 10933

Luksefjellstua

Luksefjellstua

Leie menighetens hytte i Luksefjell !

Bibelen

Arkivet